Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Φορολογικό πλαίσιο και ένταση των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων του κλάδου. Εκτίμηση ευκαιριών και απειλών.

Δεν χρειάζεται εδώ να διευκρινίσω την προσωπική μου άποψη, ότι καθήκον του επιχειρηματία είναι να αφιερώνει πόρο/ χρόνο στο πως θα αναπτύξει τζίρους/ και κέρδη αλλά και στο πως θα κατακτήσει μερίδια αγοράς και όχι να χάνει δεκάδες ανθρωποώρες σε μεθόδους φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής”.


Η εντατικοποίηση και η ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, ενδεχομένως όχι αδικαιολόγητη ορισμένες φορές από την πλευρά της πολιτείας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους ελεγχόμενους (επαγγελματίες/ επιχειρήσεις του κλάδου) καθώς τυχόν λάθος χειρισμοί, βάση της πρακτικής των διαδικασιών ελέγχου από την πλευρά της διοίκησης, ακολουθούν την υπόθεση της κάθε επιχείρησης και επιβαρύνουν τη θέση της. Η σύγχρονη πολυδύναμη μονάδα αδυνατίσματος και αισθητικής μπορεί να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά εφόσον είναι κατάλληλα οργανωμένη, διαθέτοντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει σαφή απεικόνιση των ημερήσιων ραντεβού/ καρτέλλα πελάτη (τόσο για προγράμματα όσο και για μεμονωμένες θεραπείες, συμβόλαιο/ οικονομικό διακανονισμό για προγράμματα και μέθοδο καταγραφής των αποδείξεων που εκδίδει).

Η τήρηση όλων των φορολογικών διατάξεων είναι υποχρέωση και καθήκον της κάθε επιχείρησης του κλάδου. Είναι γνωστή άλλωστε η θέση μου καθώς και η οργανωτική πρακτική μου στις επιχειρήσεις του κλάδου, - τουλάχιστον σε αυτές που συνεργάστηκαν/ νται μαζί μου - από το 1999, οπότε και δημιούργησα ένα πλήρες και διάφανο σύστημα προς την παραπάνω κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και όχι μόνο, που περιελάμβανε μια μεθοδολογική προσέγγιση που οργάνωνε με το σωστό τρόπο και διασφάλιζε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις του κλάδου σε κάθε έλεγχο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και από το αν το λογιστικό τους σύστημα λειτουργούσε σε χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο περιβάλλον.
Αποτέλεσμα: Δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις που “επιβραβεύονταν” στον οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ο οποίος διαπίστωνε μέσα από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα (πρόγραμμα ημερησίων ραντεβού – καρτέλλα πελάτη – συμβόλαιο/ οικονομικός διακανονισμός – αποδείξεις) την ακρίβεια/ ειλικρίνεια του ελεγχόμενου. Η αλήθεια είναι ότι ο παραπάνω οργανωτικός σχεδιασμός επιτρέπει παράλληλα στις μονάδες να ανταγωνίζονται σωστά και σε άλλα επίπεδα όπως η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, οι πωλήσεις, κ.α., ενώ κατευθύνει σωστά την επιχειρηματική τους δράση στην κατεύθυνση της αύξησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μονάδας.

Δεν χρειάζεται εδώ να διευκρινίσω την προσωπική μου άποψη, ότι καθήκον του επιχειρηματία είναι να αφιερώνει πόρο/ χρόνο στο πως θα αναπτύξει τζίρους/ και κέρδη αλλά και στο πως θα κερδίσει μερίδια αγοράς και όχι να χάνει δεκάδες ανθρωποώρες σε προσπάθεις φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής. Επιπλέον ο σωστός σχεδιασμός κάθε μονάδας του κλάδου και η υλοποίηση αυτού, σημαίνει ότι υπάρχει άριστη διοίκηση που αποτελεί και την πιό αξιόπιστη συνταγή για την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κλάδος καλλωπισμού, συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες ομάδες επαγγελματιών/ επιχειρήσεων στις λίστες εκείνων των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν.
Θέλω εδώ να επισημάνω ότι με κριτήρια marketing, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, δεν θα πρέπει ο κλάδος να στιγματιστεί από άλλες τέτοιες πρακτικές, που θα αποτελέσουν ακόμη μία αδυναμία του κλάδου. Έχω επισημάνει σε παλαιότερο άρθρο μου τις αδυναμίες του κλάδου σε ότι αφορά τις πρακτικές κάποιων επιχειρήσεων σε θέματα εξαπάτησης του καταναλωτή που οδήγησαν στην κακή φήμη ολόκληρου του κλάδου,
σε τέτοιο βαθμό που ο Συνήγορος του καταναλωτή, εξέδωσε ένα ξεχωριστό ενημερωτικό φυλλάδιο για το συγκεριμένο θέμα στον κλάδο:

Δεν γνωρίζω, και μικρή σημασία έχει, τη θέση έχουν πάρει για όλα τα παραπάνω πανελλαδικά τα σωματεία και η ομοσπονδία των σωματείων επαγγελματιών αισθητικής - εφόσον συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της αγοράς- μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία στον κλάδο ήταν ανεξάρτητη και πέρα από σωματεία, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Αξίζει να σημειωθεί όμως σε ότι αφορά τους επαγγελματίες/ και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου (αισθητικούς/ πολυδύναμες μονάδες τοπικής εμβέλειας/ κέντρα αισθητικής), ότι ο κλάδος σε συνδικαλιστικό επίπεδο είναι από τους πλέον οργανωμένους, αλλά παράλληλα εμφανίζει τις περισσότερες ασθένειες/ αδυναμίες και ευπάθειες σε σχέση με άλλους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επειδή όμως όλα τα παραπάνω ξεφεύγουν από το σκοπό της συγγραφής του παρόντος άρθρου θα ήθελα να εστιάσω στις επιδράσεις του μάκρο-μίκρο περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις του κλάδου σε συνάρτηση με το φορολογικό καθεστώς.
Οι νομικές/ φορολογικές αποφάσεις της διοίκησης μπορούν πράγματι να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Μπορούν με τον κατάλληλο χειρισμό να γίνουν από απειλή, μεγάλη ευκαιρία για μια επιχείρηση, αρκεί να μπορεί να διαβλέψει τα μελλοντικά πλεονεκτήματα και να κάνει άμεση χρήση των νομοθετικών διαταγμάτων προς όφελός της.
Ειδικότερα για τις πολυδύναμες μονάδες και τα κέντρα αισθητικής του κλάδου στη σημερινή εποχή, η καταγραφή, η ανάλυση και η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, θα έλεγα ανεπιφύλακτα ότι είναι καθαρά θέμα επιβίωσης.

Παράδειγμα:
Δεδομένου του ανταγωνισμού, της δομής του κλάδου, των λειτουργικών εξόδων της κάθε μονάδας, του φορολογικού πλαισίου συνολικά (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου), και των τζίρων μιας πολυδύναμης μονάδας ή ενός κέντρου αισθητικής σε μια κατακερματισμένη αγορά, η επιβολή προστίμων λόγω φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής της μονάδας θά είναι τόσο δυσανάλογη σε σχέση με τους μηνιαίους/ ετήσιους τζίρους της, και άρα τόσο επώδυνη, που θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μονάδας, ειδικά σε περίπτωση επανάληψης του ελέγχου. Ως εκ τούτου είναι προτιμότερη η προσαρμογή και πειθαρχία της μονάδας στο υφιστάμενο νομικό και φορολογικό πλαίσιο.
Άρα είναι προς όφελος και το συμφέρον της μονάδας η τήρηση του φορολογικού πλαισίου σε αντίθεση με την καταστρατήγησή του. Δεν δέχομαι από πάρα πολλές οπτικές κάθε αντίθετη άποψη δεδομένου ότι αν μια μονάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις φορολογικές της, ή τις εργοδοτικές της υποχρεώσεις, δεν έχει βιωσιμότητα και λόγω ύπαρξης, άρα ή θα πρέπει να αναπτύξει τζίρους και κέρδη ή θα πρέπει στο μεσοπρόθεσμο διάστημα να αποχωρήσει από την αγορά.

Σαφώς η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για μονάδες του κλάδου που δεν λειτουργούν οργανωμένα και ορθολογικά αλλά παράλληλα μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν οργανώσει και προσανατολίσει σωστά την επιχειρηματική τους δράση, εφόσον η αποχώρηση κάποιων μονάδων από την αγορά θα οδηγήσει στην εξυγίανση του κλάδου και στην ανακατανομή των μεριδίων της αγοράς, οδηγώντας σε πιο βιώσιμες επιχειρήσεις που θα μπορούν πραγματικά να οδηγηθούν αλλά και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε σαφέστατα μια επιρροή του μικρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης από το μακρο-περιβάλλον (Οικονομικό/ Νομικό/ Φορολογικό).

Σε προηγούμενα άρθρα μου έχει αναδειχθεί η χρησιμότητα της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δηλαδή η ανάλυση του μάκρο- περιβάλλοντος και πως επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις ως εκ τούτου και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η ανάλυση του μίκρο-περιβάλλοντος, δηλαδή όλων εκείνων των αλλαγών του περιβάλλοντος που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Πολλές φορές στην καριέρα μου έχω δει αισθητικούς να “ανοίγουν” μια πολυδύναμη μονάδα ή ένα κέντρο αισθητικής χωρίς πλάνο γιατί απλά πρέπει να αυτοαπασχοληθούν και όχι με κριτήριο το επιχειρείν, ή με μόνο κριτήριο ότι “δεν υπάρχει άλλο κοντά”, ή απλά για να εκπληρώσουν πολλές φορές τις προσδοκίες της οικογένειας, χωρίς να αναλύουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον.

Να διευκρινίσω εδώ ότι όταν μια επιχείρηση διερευνά το μάκρο-περιβάλλον, μελετά ουσιαστικά έξι διαστάσεις ήτοι: το οικονομικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το δημογραφικό και το παγκόσμιο περιβάλλον.
Οι τέσσερις πρώτες διαστάσεις είναι και οι πιο σημαντικές, γνωστές διεθνώς και ως PESTanalysis (Political, Economic, Social, Technological).
Είναι πάρα πολύ πιθανό ορισμένοι από τους αναγνώστες αυτού του άρθρου, ειδικά αν είναι “πλησίον της σύνταξης” ή έχουν επαναπαυθεί στις δάφνες των «σταθερών» και «κεκτημένων», να θεωρούν αρκετά εξειδικευμένη και ίσως κάπως ανώφελη για τις μικρές επιχειρήσεις τους μια τέτοιου είδους προσέγγιση.

Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι, μάκρο-περιβάλλον ήταν το νομικό πλαίσιο για τις πολυδύναμες μονάδες και τις προδιαγραφές ίδρυσης αντίστοιχων μονάδων στο παρελθόν, το οποίο άλλαξε τη δομή του κλάδου μέχρι σήμερα, αλλά μάκρο- περιβάλλον είναι και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και τις άδειες σήμερα, την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, την αναγγελία έναρξης επιχείρησης, τις υγειονομικές προδιαγραφές, την εργατική νομοθεσία, τη φορολογική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό και το υφιστάμενο νομικό πλάσιο για τα καλλυντικά, την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και της αγοράς και πολλά άλλα. Μάκρο-περιβάλλον είναι και η συνολική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλλυντικό και τους κανόνες που το διέπουν και ότι μάκρο- περιβάλλλον θα είναι η συνολική εναρμόνιση ενδεχομένως του καθεστώτος που θα διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων του κλάδου στο άμεσο μέλλον, με το ευρωπαικό πλαίσιο.

Τέλος για καθαρά ακαδημαϊκους λόγους θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το άρθρο στην ανάλυση του μίκρο–περιβάλλοντος της επιχείρησης που στηρίζεται πάνω στο μοντέλο Porter, και αφορά κάθε τι που μπορεί αρχικά να είναι απειλή αλλά στη συνέχεια ευκαιρία, όπως η είσοδος νέων επιχειρήσεων στο κλάδο, η δύναμη των προμηθευτών, η δύναμη του αγοραστικού κοινού, η υποκατάσταση προϊόντων του κλάδου με άλλα που πιθανόν να μπορούν να διανεμηθούν και από άλλα κανάλια διανομής και τέλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδίως όταν η πίτα της αγοράς μειώνεται, άρα και το μερίδιο ανά πολυδύναμη μονάδα/ κέντρο αισθητικής μειώνεται.
Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους γιατί δεν επέδειξαν την απαραίτητη ευελιξία και ικανότητα να διαγνώσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και να προσαρμοστούν σε αυτές με το κατάλληλο πλάνο marketing/ επιχειρηματικό πλάνο.


Ιδιαίτερα δε επικίνδυνο είναι όταν η επιχείρηση γνωρίζει ευμάρεια και εύκολο πλουτισμό λόγω διάφορων ευνοϊκών συνθηκών στο μίκρο-περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει έγκαιρα τους κινδύνους που έρχονται από το μάκρο-περιβάλλον και που σίγουρα θα ταράξουν κάποια στιγμή και το δικό της μικρόκοσμο.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Capital Controls: Συμβουλευτική για την αποτελεσματική διαχείριση της νέας πραγματικότητας από τον Σύμβουλο Marketing Βασίλη Γαλάνη (*)


Ένας πολύτιμος οδηγός επιβίωσης και όχι μόνο στην κρίση!

Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, μια νέα πραγματικότητα διαμορφωνέται για καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Οι νέες συνθήκες απαιτούν επανασχεδιασμό της δράσης, νέα επιχειρηματική προσέγγιση, στρατηγικό σχεδιασμό και στρατηγικό στίγμα σε κάθε μεταβολή του περιβάλλοντος, αντικειμενική και καθαρή σκέψη, γνώση, και πυξίδα ακριβείας για το σχεδιασμό, έτσι ώστε ξεκάθαρα και βιώσιμα η κάθε επιχείρηση να επιτυγχάνει τους στόχους της. Το νέο περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται απαιτεί εμπειρία, τεχνογνωσία, οι χειρισμοί μας να γίνονται πιο ακριβείς και με μεθοδικότητα, δηλαδή να είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί. Οι καιροί απαιτούν νηφαλιότητα, γνώση, εμπειρία, και σιγουριά νευροχειρουργού σε όλα τα επίπεδα του marketing.

Δεν χρειάζεται πανικός. Αντίθετα με στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, σε μια ουσιαστική δύναμη αλλαγής σε όλα τα επίπεδα. H κρίση αποτελεί μια ευκαιρία αλλαγής και εξέλιξης από μόνη της. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σε περιόδους που δεν χαρακτηρίζουμε ως κρίση, η οικονομική ζωή και ο οικονομικός κύκλος δεν χαρακτηρίζονταν ποτέ από σταθερότητα αλλά από διαρκείς αλλαγές και διακυμάνσεις, άνοδος/ άνθηση, ύφεση, κάθοδος/ καμπή κ.α. Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν για την επόμενη κρίση με την απαραίτητη οργανωτική και νοητική ευελιξία αλλά και με διαρκή προσανατολισμό και εγρήγορση προς την αλλαγή. Η επιτυχής διαχείριση μίας κρίσης εξαρτάται από τους στόχους που θέτει η κάθε επιχείρηση ανάλογα με το τί θεωρεί επιτυχία π.χ. επιβίωση, διατήρηση κερδοφορίας, ανάπτυξη κ.α. Επειδή μία κρίση μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή, το κλειδί μιας επιτυχημένης διαχείρισης είναι η κατάρτιση ενός μελετημένου και δομημένου σχεδίου αντιμετώπισης της από πριν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι.

Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση που άγγιξε όλη την Ελλάδα από το 2009 έχει ήδη διαμορφώσει τις επιδράσεις της, τις τάσεις και τις συμπεριφορές σε καταναλωτές, και νοικοκυριά. Η επιβολή των Capital Controls κατά την άποψή μου, σίγουρα θα έχει μικρότερη επίδραση απ΄ότι φοβόμαστε γιατί ήδη έχουμε ένα πίο “ώριμο”, πιο “σοφό”, πιό “ενδυναμωμένο” και πιο ενημερωμένο καταναλωτή απέναντι στην κρίση.
Οι τυπολογίες των καταναλωτών είναι πλέον γνωστές και άρα διαχειρίσιμες.
Η επιβολή των Capital Controls πριν απο καιρό στην αγορά της Κύπρου, οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα (πολιτική-οικονομία- κοινωνία) και η γενικότερη ενημέρωση του καταναλωτή, βοήθησαν σε ότι αφορά την ψυχολογία του καταναλωτή, έτσι ώστε να είναι κατά ένα τροπο πιο διαχειρίσιμη η επιβολή των Capital Controls στη χώρα μας. Η εμπειρία μου από το marketing management δεκάδων επιχειρήσεων του κλάδου πανελλαδικά επιβεβαιώνει την πεποίθησή μου, δεδομένου ότι σε μονάδες του κλάδου καλλωπισμού τα αποτελέσματα του μηνός Ιουλίου 2015, ήταν κοντά στα αποτελέσματα του Ιουλίου του 2014 για την πλειοψηφία των συνεργαζόμενων μονάδων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η απώλεια τζίρου με τις κατάλληλες προσαρμογές περιορίστηκε μεταξύ 10%-20% χωρίς να αγγίξει τα δραματικά ποσοστά που κατέγραψαν άλλοι κλάδοι της αγοράς.
Το θετικό για τον κλάδο είναι ότι ακόμη και μέσα από αυτή την κρίση, ο καταναλωτής, επαναπροσδιορίζει τις αξίες του και δίνει έμφαση στη φροντίδα, την υγεία και την οικογένεια και μικρότερη στην απόλαυση περισσότερο από πριν. Θα λέγαμε ότι ο καταναλωτής επιστέφει στις βασικές αξίες της ζωής, αλλάζοντας τις αξίες και τους στόχους του.
H Eμφάνιση, η Υγεία, το Fitness, η Ευεξία, αποτελούν βασικούς τομείς της ζωής που επιθυμούν να βελτιώσουν οι καταναλωτές, αλλάζοντας τις προτεραιότητές τους και στην περίοδο της κρίσης.
Το τρίπτυχο Υγεία - Ομορφιά - Εμφάνιση αποτελεί, -δεδομένου ότι η δύναμη να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις του περιβάλλοντος πηγάζει από μέσα μας-, την ιδανική αντιμετώπιση, τον ιδανικό τρόπο αναζήτησης για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού, για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική, το σωστό σχεδιασμό marketing, και τη σωστή επικοινωνία/ διαφήμιση μπορούν να αντισταθμίσουν τις όποιες απώλειες επιφέρει η κρίση, τους κινδύνους αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον!

Απαιτείται λοιπόν ψύχραιμη, ρεαλιστική αντιμετώπιση και υγιής λύσεις. Στην χειρότερη περίπτωση είναι προτιμότερη ή τήρηση στάσης αναμονής και οι προληπτικές κινήσεις από οποιαδήποτε κίνηση πανικού.

Τι απαιτούν λοιπόν οι νέες συνθήκες:

 1. Συνέχιση της επικοινωνιακής δράσης της επιχείρησης. Αξιολογώντας πάρα πολλούς κρίσιμους παράγοντες στην επικοινωνία, είναι λάθος το “πάγωμα”/ παύση των διαφημιστικών προγραμμάτων και ακόμη χειρότερο η διακοπή τους. Σε περιόδους κρίσης το ζητούμενο δεν είναι η μείωση ή η διακοπή των διαφημιστικών προγραμμάτων αλλά τα “περισσότερα”. Περισσότερα media, καλύτερα media, περισσότερα μερίδια φωνής με λιγότερο/ χαμηλότερο budget. Σαφώς χρειάζεται επανεξέταση της διαφημιστικής στρατηγικής, αξιολόγηση των μέσων, αποτελεσματική στόχευση κοινών, και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Απευθυνθείτε στον καταναλωτή με αμεσότητα και ειλικρίνεια ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που σας έδειξε. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη με τις απαραίτητες αλλαγές στο κλίμα και το ύφος των διαφημίσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν πλέον υπόψη τις νέες συνθήκες και τα νέα ζητούμενα από την πλευρά του καταναλωτή. Η διαφήμιση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη διαφοροποιόντας και προσαρμόζοντας το μήνυμά της ανάλογα με τη συγκυρία.
 2. Επανεξετάστε την επιχειρηματική σας δράση, τη στρατηγική, την επικοινωνία και το marketing.
 3. Επανεξετάστε τους στόχους της ρευστότητας, τους ταμειακούς σας προϋπολογισμούς, τους προϋπολογισμούς εσόδων- δαπανών και την κερδοφορία σας. Απώτερος στόχος η διατήρηση της θέσης της επιχείρησής σας και του brand στην αγορά και η ενδυνάμωσή σας μετά την κρίση. Δώστε τη βαρύτητα που απαιτείται στην οικονομική διαχείριση της εταιρίας σας.Μάθετε να δουλεύετε με διαρκώς ανανεούμενους προϋπολογισμούς και πλάνα marketing.
 4. Αξιολογήστε τις αγορές στις οποίες απευθύνεστε και τα target group των καταναλωτών τα οποία στοχεύετε και εστιάστε τη δράση σας.
 5. Κάντε μια εκκαθάριση στις γκάμες/ σειρές καλλυντικών που διαχειρίζεστε, περιορίστε τα στοκ, και αξιολογήστε το ρόλο μιας premium μάρκας προιόντων στην επιχείρησή σας ή τον προσανατολισμό σας σε προιόντα χαμηλότερης τιμής. Εντοπίστε “προβληματικές” μάρκες που “ακινητοποιήθηκαν” στο ράφι, και προωθήστε τις με ειδικές εκπτώσεις, διοργάνωση bazaar, ή προώθησή τους ως δώρο για αγορά συγκεκριμένων υπηρεσιών σας. Εντοπίστε τους λεγόμενους κόκκινους” κωδικούς προιόντων και ρευστοποιήστε τους προγραμματίζοντας τις απο δω και πέρα αγορές σας.
 1. Αναδιάρθρωση, ουσιαστικές τομές και αλλαγές στην επιχειρηματική λειτουργία, όπως προσέγγιση νέων αγορών, νέων target group καταναλωτών, αναδιάρθρωση λειτουργιών, νέες υπηρεσίες με έμφαση στην αξιοποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών. Επιδιώξτε καινοτομία σε όλα τα επίπεδα.
 2. Παράλληλα είναι απαραίτητες περικοπές λειτουρικών εξόδων στο βαθμό του εφικτού, εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα καθήκοντα και λειτουργίες, αξιοποίηση του ήδη υφιστάμενου προσωπικού για αποφυγή απολύσεων και μειώσεων μισθών σε νέες δραστηριότητες, όπως, εσωτερικές πωλήσεις, telemarketing, συμμετοχή σε ενέργειες promotion κ.α. δράσεις.
 3. Βάλτε τις προσφορές στην καθημερινότητα σας. Επιλέξτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ανάλογα με την εποχικότητα. Επικοινωνήστε την προσφορά με όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα μέσα. Στήστε έξυπνες προσφορές με έντονο και ξεκάθαρο μήνυμα. Να μην ξεχνάτε ότι σε κάθε προσφορά μετράει ο όγκος πωλήσεων/ τζίρος χωρίς να σημαίνει ότι δεν εξετάζουμε εξ αρχής την επίδραση της προσφοράς στην κερδοφορία και την επίπτωσή της στην αύξηση των πωλήσεων.
 4. Διαπραγματευτείτε με τους προμηθευτές σας σε όλα τα επίπεδα. Στις αγορές προιόντων/ καλλυντικών περάστε τις εκπτώσεις στους πελάτες σας. Εξετάστε εκ νέου τις εμπορικές και πιστωτικές πολιτικές των προμηθευτών σας, π.χ. προμηθευτές μηχανημάτων/ καλλυντικών/ αναλώσιμων κ.α.
 5. Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας. Σε περιόδους κρίσης η εκπαίδευση των συνεργατών σας θα αυξήσει την ικανότητα του προσωπικού σας στις πωλήσεις, θα βελτιώσει τη συμβουλευτική του ικανότητα προς τον πελάτη αλλά και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.
 6. Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών, επιδότησης πρόσληψης προσωπικού, επιδοτούμενα προγράμματα, επιχορηγήσεις κ.α., με σκοπό την περεταίρω αξιοποίησή τους.
 7. Οργανώστε και αξιολογήστε διαρκώς το προχωπικό σας. Σε περιόδους κρίσης δεν χρειάζεστε μέτριους αλλά πολύ καλούς και πολύ καλά εκπαιδευμένους συνεργάτες.
 8. Προσπαθείστε να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.
 9. Βρείτε με την βοήθεια ενος εξειδικευμένου συμβούλου εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της πτώσης του τζίρου και της αγοραστικής κίνησης από εξεύρεση νέων “πηγών εσόδων” και νέων “πηγών υποψηφίων πελατών”.
 10. Προσαρμόστε την εμπορική και τιμολογιακή/ πιστωτική σας πολιτική και παρακολουθείστε τον ταμειακό σας προϋπολογισμό, το άνοιγμα και τα υπόλοιπα των πελατών σας. Υιοθετείστε συμβόλαια/ οικονομικό διακανονισμό με προκαταβολές και δόσεις που ανταποκρίνονται στη συγκυρία και οργανώστε την εισπρακτική σας πολιτική, ενώ παράλληλα αξιοποιήστε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής με χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες. Δώστε μια ειδική έκπτωση για την εξόφληση προγραμμάτων μετρητοίς.
 11. Προσανατολιστείτε στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας της μονάδας.
 12. Περιορίστε τις επενδύσεις και αξιοποιήστε τις ήδη υφιστάμενες.
 13. Αξιοποιήστε τις νέες τεχνολογίες, το Digital & Mobile Marketing και τα Social Media. Έχουν πλέον διαμορφωθεί νέες τυπολογίες και υποομάδες χρηστών/ δυνητικών καταναλωτών που λειτουργούν διαφορετικά και επικοινωνούν διαφορετικά. Απαιτείται ένας συνδυασμός οχημάτων επικοινωνίας που αγγίζουν / διεγείρουν / συγκινούν / και προσελκύουν το κάθε κοινό.Το ζητούμενο είναι να μιλήσουμε στη δική τους γλώσσα μέσα από τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας με άμεσο και ειλικρινή τρόπο, με ένα πιό διαλεκτικό τόνο.
 14. Διαμορφώστε ένα θετικό ισοζύγιο επιχειρηματικής σκέψης και δράσης σε όλα τα επίπεδα, προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές μεταφέροντας θετικά συναισθήματα κατά την επικοινωνία/ επαφή μαζί τους, όπως αισιοδοξία, ενθουσιασμό, χαρά, ευδαιμονία, ενδιαφέρον, κ.α.
 15. Επανεξετάστε την επιχειρηματική στρατηγική, και θεσπίστε δράσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, με μια διαφορετική οπτική και επιχειρηματική προσέγγιση.
 16. Σχεδιάστε νέες υπηρεσίες, επιταχύντε διαδικασίες και διαμορφώστε νέα φιλοσοφία. Δείτε με μια νέα ματιά τα πάντα. Αναθεωρείστε δομές, διαδικασίες, λειτουργίες, τρόπο παροχής και φιλοσοφία. Προσαρμοστείτε. Αλλάξτε.
 17. Σκεφτείτε θετικά. Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει το “ξεσκαρτάρισμα”. Συνεπώς θα απομακρυνθούν από την αγορά επιχειρήσεις του κλάδου σε επίπεδο μικρο-περιβάλλοντος, επειδή “δεν θα χωράνε” σε αυτό γιατί δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Την επόμενη μέρα η “πίτα” της αγοράς και τα “μερίδια” θα είναι διαφορετικά.
 18. Κατανοήστε ουσιαστικά τις ανάγκες των καταναλωτών, των πελατών σας, των συνεργατών σας, κ.α. Λειτουργείστε ομαδικά στο εσωτερικό σας περιβάλλον.
 19. Σταματήστε ότι κάνατε “λάθος” μέχρι τώρα.Οι κρίσεις τελειώνουν όταν δούμε, παραδεχθούμε τα λάθη μας, “αναλάβουμε” τα κόστη και συνεχίσουμε με νέα οπτική.
 20. Επιμονή στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση και την εικόνα της επιχείρησης.
 21. Μην ξεχνάτε ότι ο στόχος σας δεν θα πρέπει να είναι η επιβίωση αλλά η ανταγωνιστικότητα και η ενδυνάμωση μετά την κρίση. Δηλαδή μακροπρόθεσμα το πως θα βαδίσετε στη νέα εποχή. “Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν και θα οδηγήσουν τον καταναλωτή στη νέα εποχή είναι αυτές που έχουν μάθει να “πουλάνε” αλήθεια και διαθέτουν χαρισματική ηγεσία.
 22. Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης πάντα, αλλά ειδικότερα σε περιόδους κρίσης είναι τόσο επιβεβλημένη όσο και η επαρκής ρευστότητα κάθε επιχείρησης.Είναι γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, πολλές φορές ανασφαλές, απρόβλεπτο και με μια ιδιαίτερη ρευστότητα σε γεγονότα και καταστάσεις, πολύ περισσότερο τώρα που συμπιέζεται από σημαντικές οικονομικές παραμέτρους. Απαραίτητο λοιπόν για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η έγκαιρη διάγνωσή του, η ανάλυσή του, και ο προσδιορισμός των απειλών, αλλά και των ευκαιριών, με τη βοήθεια ενός ειδικού.
 23. Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά στο να τις αγνοήσουμε. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους γιατί δεν επέδειξαν την απαραίτητη ευελιξία και ικανότητα να διαγνώσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και να προσαρμοστούν σε αυτές με το κατάλληλο πλάνο marketing.
 24. Η έλλειψη διορατικότητας και πολλές φορές μάλιστα όταν αυτή οφείλεται σε υπέρμετρο «εγωισμό» και εφησυχασμό, λόγω της μέχρι πρόσφατα επιτυχημένης πορείας μιας επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα.Οι επιχειρήσεις που δεν προσδιορίζουν, επιβλέπουν, προβλέπουν και αξιολογούν τις εξωτερικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, μπορεί να «χάσουν» ευκαιρίες και να βρεθούν αντιμέτωπες με απειλές, να «δούνε» τις στρατηγικές τους να αποτυγχάνουν ή να είναι αναποτελεσματικές και μη ανταγωνιστικές.
 25. Διαμορφώστε στρατηγική. Η στρατηγική, κατά κύριο λόγο, περιλαμβάνει ένστικτο και δημιουργικότητα, ευαισθησία στο ότι συμβαίνει στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον γύρω μας, καλή εκτίμηση των πόρων, δυνατοτήτων και αδυναμιών μας και τέλος πειραματισμό με καινοτόμες ιδέες, design και τρόπους υλοποίησής τους.Με άλλα λόγια, η επιτυχημένη στρατηγική είναι συνδυασμός στρατηγικής σκέψης, συστηματικής ανάλυσης, επιλογής των σωστών ατόμων για την υλοποίησή της και φυσικά της γνώσης ότι «όλα καταλήγουν και οφείλονται στον ικανοποιημένο πελάτη»!

(*) Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail: vasgalanis@gmail.com 
Mobile:6980 558496