Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Business Plan, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας αισθητικής και αδυνατίσματος στη Σαντορίνη

Την εκπόνηση Business Plan για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας αισθητικής και αδυνατίσματος στη Σαντορίνη, ανέλαβε πρόσφατα ο Βασίλης Γαλάνης.

Με την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στο marketing υπηρεσιών και την εξειδίκευσή του στον κλάδο καλλωπισμού, ανέλαβε την εκπόνηση του Business Plan, καθώς και το σχεδιασμό Marketing της νέας μονάδας.

Πέρας της καθοδήγησης και της συμμετοχής του στην υλοποίηση του πλάνου, έχει αναλάβει επιπλέον συγκεκριμένα project, όπως:
α.Προσέλκυση, αξιολόγηση και πρόσληψη αισθητικών
β.Αξιολόγηση τεχνολογίας και προσφορών για την πρόκριση επενδύσεων σε σύγχρονα μηχανήματα/ θεραπείες
γ.Την Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας, πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης



Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail: vasgalanis@gmail.com  
Mobile: 698 055 8496



Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις Αισθητικών με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου

Αισθητικοί των  Τ.Ε.Ι. ζητούνται για full time εργασία από μονάδα Αισθητικής & Κοσμητικής Δερματολογίας με έδρα τη Λεμεσό στην Κύπρο, για στελέχωση του τμήματος Αισθητικής της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο καθώς και γνώση Αγγλικών. Προυπηρεσία στον κλάδο της Αισθητικής  και σε πολυδύναμες μονάδες, επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και  bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχής εκπαίδευση, επιδότηση ενοικίου ή κατοικία για εγκατάσταση στη Λεμεσό, καθώς και πρόσθετη ομαδική ασφάλιση. Επιπλέον δωρεάν συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες καθώς και εκπαίδευση από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

Προφίλ Υποψήφιας: Δυνατότητα για άμεση εγκατάσταση στη Λεμεσό, Γνώση Αγγλικών, Φιλόδοξο άτομο με δυναμική προσωπικότητα, Ικανότητα Επικοινωνίας, Επιστημονική Υπευθυνότητα, Ικανότητα Ομαδικής συνεργασίας.

Αποστολή Βιογραφικών και στοιχεία επικοινωνίας: Β. Γαλάνης, e-mail: vasgalanis@gmail.com, Mob.: 6980558496 . Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπειστευτικές και τα interview θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις Δερματολόγων & Πλαστικών Χειρουργών με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου

Ιατροί Δερματολόγοι & Πλαστικός Χειρουργός ζητούνται για full time εργασία από μονάδα Ιατρικής Αισθητικής & Κοσμητικής Δερματολογίας με έδρα τη Λεμεσό στην Κύπρο, για στελέχωση αντλιστοιχων τμημάτων της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ειδικότητας καθώς και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Προυπηρεσία στον κλάδο της Ιατρικής Αισθητικής καθώς και Μεταπτυχιακό, επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και  bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχής εκπαίδευση, επιδότηση ενοικίου ή κατοικία για εγκατάσταση στη Λεμεσό, καθώς και πρόσθετη ομαδική ασφάλιση.

Προφίλ Υποψηφίου: Δυνατότητα για άμεση εγκατάσταση στη Λεμεσό, Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικών, Φιλόδοξο άτομο με δυναμική προσωπικότητα, Ικανότητα Επικοινωνίας, Επιστημονική Υπευθυνότητα, Ικανότητα Ομαδικής συνεργασίας.

Αποστολή Βιογραφικών και στοιχεία επικοινωνίας: Β. Γαλάνης, e-mail: vasgalanis@gmail.com, Mob.: 6980558496 . Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπειστευτικές και τα interview θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις Υπεύθυνων Πωλήσεων & Reception με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου


1. Υπεύθυνες Πωλήσεων & Ενημέρωσης Πελατών, ζητούνται για full time εργασία από μονάδα Αισθητικής & Κοσμητικής Δερματολογίας με έδρα τη Λεμεσό στην Κύπρο, για στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας. 
Για την θέση της Υπεύθυνης Πωλήσεων & Ενημέρωσης η προυπηρεσία σε Πολυδύναμες Μονάδες είναι απαραίτητη προυπόθεση.

2. Υπεύθυνες Reception, για στελέχωση του αντίστοιχοι τμήματος.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και γνώση Αγγλικών. 
Προυπηρεσία στον κλάδο της Αισθητικής  και σε Πολυδύναμες μονάδες, επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα. 

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και  bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχής εκπαίδευση, επιδότηση ενοικίου ή κατοικία για εγκατάσταση στη Λεμεσό, καθώς και πρόσθετη ομαδική ασφάλιση. Επιπλέον δωρεάν συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες καθώς και εκπαίδευση από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

Προφίλ Υποψήφιας: Δυνατότητα για άμεση εγκατάσταση στη Λεμεσό, Γνώση Αγγλικών, Φιλόδοξο άτομο με δυναμική προσωπικότητα, Ικανότητα Επικοινωνίας, Υπευθυνότητα, Ικανότητα Ομαδικής συνεργασίας.

Αποστολή Βιογραφικών και στοιχεία επικοινωνίας: Β. Γαλάνης, e-mail: vasgalanis@gmail.com, Mob.: 6980558496 . Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπειστευτικές και τα interview θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Βασίλης Γαλάνης, αναλαμβάνει την εκπόνηση Business Plan, για μεγάλη πολυδύναμη μονάδα Αδυνατίσματος - Αισθητικής και Αισθητικής Ιατρικής στην Κύπρο

Business Plan στην Κύπρο

Ο Βασίλης Γαλάνης, αναλαμβάνει την εκπόνηση Business Plan, για μεγάλη πολυδύναμη μονάδα Αδυνατίσματος - Αισθητικής και Αισθητικής Ιατρικής στην Κύπρο

O Βασίλης Γαλάνης, με την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στο marketing υπηρεσιών και την εξειδίκευσή του πέραν της εκπαίδευσης στον κλάδο καλλωπισμού, ανέλαβε την εκπόνηση Business Plan, για τη μεγαλύτερη ενδεχομένως μονάδα καλλωπισμού (Κέντρο Αδυνατίσματος και Αισθητικής) και Αισθητικής Ιατρικής (Πλαστικής Χειρουργικής) στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση της μονάδας ξεπερνά το 1.500.000€ σε γήπεδα -οικόπεδα και κτίρια.

Ο Βασίλης Γαλάνης θα συμμετέχει στη συνέχεια ενεργά στην υλοποίηση του Βυsiness Plan ενώ με βάση περεταίρω συμφωνίες θα ηγείται σε συγκεκριμένα project, έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Την εξεύρεση Brand Name για την υπό ίδρυση μονάδα
  2. Την Στρατηγική Επικοινωνίας, δημιουργική και διαφημιστική στρατηγική καθώς και τον χειρισμό των media στην Κύπρο
  3. Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τη Διοίκηση της μονάδας
  4. Καθοδήγηση, Εκπαίδευση και Επανεκπαίδευση του Προσωπικού
  5. Προσέλκυση, αξιολόγηση και εισήγηση πρόσληψης συνεργατών από Ελλάδα και Κύπρο
  6. Προσέλκυση, αξιολόγηση και υλοποίηση συνεργασιών με Πλαστικούς Χειρουργούς από Ελλάδα
  7. Έρευνα αγοράς, προσέλκυση, αξιολόγηση προσφορών και τεχνολογίας και πρόκριση επενδύσεων μηχανημάτων, εξοπλισμού και καλλυντικών, από προμηθευτές της Ελλάδας και άλλων ευρωπαικών χωρών
  8. Καθοδηγητικό ρόλο και συνεργασία με team εξειδικευμένων συνεργατών για την διακόσμηση της μονάδας και το visual merchandising
Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail: vasgalanis@gmail.com  
Mobile: 698 055 8496



Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πώληση Μηχανημάτων Αισθητικής STS Endermologie & Φωτόλυση IPL

Συνεργαζόμενη πολυδύναμη μονάδα πωλεί σε άριστη κατάσταση, τα Μηχανηματα STS Endermologie & Φωτόλυση IPL της εταιρίας SORISA. Τα μηχανήματα έχουν σχετικά λίγα χρόνια λειτουργίας, διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας & εγχειρίδια λειτουργίας ενώ παρέχεται εκπαίδευση στα πρωτόκολλα λειτουργίας και εφαρμογής τους από έμπειρη ομάδα Αισθητικών ΤΕΙ.



1.Περιγραφή της Τεχνολογίας STS
Πολυμηχάνημα που συνδυάζει τις πιο πρωτοποριακές και αποτελεσματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που προκαλούν κυτταρίτιδα και τοπικό πάχος.
Οι Υπέρηχοι, η Φωνο-Ιοντοφόρεση, τα Ρεύματα Μέσης Συχνότητας (MMF), η Φωτοθεραπεία και η μη εισχωρητική υποδερμική θεραπεία (NIST) ενισχύουν και αλληλο-συμπληρώνονται σε μία συνεργική δράση για να μεταμορφώσουν πλήρως την εμφάνιση του σώματος.
Δεἰτε το σχετικό βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=0cAC_hiMCM8

2.Selecta Plus
Πρακτική, φορητή λύση για την πιο αποτελεσματική φωτοαποτρίχωση. Το SELECTA Plus είναι μια μονάδα που βασίζεται στην τεχνολογία του έντονου παλμικού φωτός (IPL), με στόχο την αποτρίχωση, καθώς και θεραπείες αντιγήρανσης και ακμής με ασφαλή, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
Με πολλαπλούς παλμούς φωτός στο ίδιο χτύπημα χωρίς να εκθέτει το δέρμα σε περιττή ενέργεια. Διαδοχική εκπομπή τρενοπαλμών μετά από κάθε χτύπημα ανάλογα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση σύμφωνα με το δερματότυπο, το χρώμα και το πάχος της τρίχας.
Αξία - Οικονομικός Διακανονισμός: Συμφέρουσες τιμές, έκπτωση για αγορά μετρητοίς και οικονομικός διακανονισμός συζητήσιμος κατά περίπτωση.
Πληροφορίες: Β. Γαλάνης, vasgalanis@gmail.com , 6980 558 496

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

«Η σημασία της επικοινωνίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης»

Ο νέος καταναλωτής, τα Brands και ο  νέος χάρτης της επικοινωνίας


Ο χάρτης της επικοινωνίας στη χώρα μας αλλάζει, γιατί αλλάζει το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον, και μαζί του αλλάζουν οι άνθρωποι, οι στάσεις τους, οι αξίες και οι προτεραιότητες των καταναλωτών. Στη νέα εποχή, όπως αυτή διαμορφώνεται,  αναδεικνύονται νέα ήθη και αρχές στην επικοινωνία και αλλάζει ραγδαία ο τρόπος προσέγγισης του καταναλωτή, που αναζητά πλέον περισσότερη ανάμιξη και αλληλεπίδραση με τα Brands. Το τέλος των υπερφίαλων μηνυμάτων, της υπερβολής και της αλαζονείας, είναι εδώ, κάτω  από την διαρκή αύξηση της δυσπιστίας του καταναλωτή απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα αλλά και τη ραγδαία διείσδυση και αυξανόμενη απήχηση των Social Media. Απαιτείται σήμερα μια νέα προσέγγιση του καταναλωτή, μια νέα οπτική στη σχέση διαφημιζόμενων, διαφημιστικών εταιριών, media shops και μέσων, με περισσότερη ειλικρίνεια και διαφάνεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βαθιά ύφεση που χαρακτηρίζει την αγορά της επικοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή μείωση της διαφημιστικής δαπάνης.

Οι επιπτώσεις  της οικονομικής κρίσης, τα συναισθήματα που δημιουργεί στους καταναλωτές, ο αντίκτυπος και οι συνέπειες των παραπάνω τάσεων, οδηγούν σε ένα νέο είδος καταναλωτικής συμπεριφοράς, που επιβάλει σήμερα στις επιχειρήσεις και τα Brands να απομακρυνθούν από παλιές, παραδοσιακές τους απόψεις, αλλάζοντας παράλληλα τις μεθόδους επικοινωνίας τους, προκειμένου να φτάσουν στο νέο καταναλωτή που αναζητά προστιθέμενη αξία σε κάθε αγορά του.
Ο καταναλωτής σήμερα, θέλει να είναι «συμμέτοχος» στην επικοινωνία, και αυτό απαιτεί σαφείς, ειλικρινείς και ισχυρές προτάσεις από τα Brands, που θέλουν να χτίσουν μια πραγματική και διαρκή σχέση με τον καταναλωτή.

Ο σημερινός έλληνας καταναλωτής

Σήμερα καταγράφονται νέες τυπολογίες των καταναλωτών και της καταναλωτικής  τους συμπεριφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης που μαστίζει την ελληνική αγορά. Μέσα στο κλίμα που επικρατεί, ο καταναλωτής προσπαθεί να προφυλάξει σήμερα τα όσα έχει αποκτήσει, περικόπτει τις δαπάνες του και προσαρμόζει στα νέα δεδομένα την καταναλωτική του συμπεριφορά. Επανεξετάζει ανάγκες και προτεραιότητες, τις εκλογικεύει, γίνεται πιο «προσεκτικός», αναζητά το μέτρο, ψάχνει να βρει οικονομικές λύσεις και ευκαιρίες, μειώνει τον όγκο των αγορών του  και αναζητά το Value for Money, περισσότερο από ποτέ.
Η ψυχολογία του έλληνα καταναλωτή, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα, βιώνοντας φόβο, ανασφάλεια και αγωνία, για τις επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή του, στην οικογένειά του και την εξέλιξη του φαινομένου διαχρονικά. Κάτω από την επίδραση της ανεργίας, της μείωσης του εισοδήματος και της γενικότερης οικονομικής ανασφάλειας, ο έλληνας καταναλωτής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δομική αλλαγή που εξελίσσεται σε κατάθλιψη καθώς προσπαθεί να τη διαχειριστεί, αν επιχειρήσουμε να χαρτογραφήσουμε  το ψυχογράφημα του σημερινού έλληνα καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα ο σημερινός καταναλωτής:
-          Συγκρίνει περισσότερος τις τιμές (75%)
-          Αφιερώνει περισσότερο χρόνο αναζητώντας καλύτερες τιμές (66%)
-          Πραγματοποιεί αγορές με εκπτωτικά κουπόνια (55%)
-          Αγοράζει λιγότερο ακριβά αγαθά (75%)
-          Περιορίζει τις αγορές του (73%)
-          Αναβάλει αγορές και δαπάνες που μπορούν να μετατεθούν (71%)
-          Αγοράζει λιγότερο συχνά (69%)
-          Αγοράζει μικρότερες ποσότητες (61%)
-          Αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (62%)
-          Στρέφεται στα εκπτωτικά καταστήματα (61%)

Οι καταναλωτές σε ποσοστό (74%) είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν λιγότερο το επόμενο διάστημα, ενώ μειώνουν τις δαπάνες τους  και τις αγορές του προκειμένου να ανταποκριθούν στην οικονομική κρίση. Σε ποσοστό άνω του (90%) προσανατολίζονται σε μετάθεση δαπανών αλλά και περικοπές αγορών σε είδη που δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης. Χαρακτηριστικό της νέας τάσης στην κατανάλωση είναι οι περικοπές δαπανών στη διασκέδαση, την ένδυση και την υπόδηση, τις διακοπές και τα ταξίδια, το super market ακόμη και στα τρόφιμα, αλλά και σε άλλους τομείς όπως καλλυντικά, χρήση αυτοκινήτου κ.α. .
 Το νέο τοπίο που σκιαγραφεί τις τάσεις που διαμορφώνουν την κατανάλωση χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην κατανάλωση στο σπίτι, με την οικογένεια και τους φίλους. Η αποταμίευση, η υγεία, το Value for Money, η ανάγκη για ευθυμία, ηρεμία, το Σπίτι και  η Οικογένεια  βρίσκονται στην πυραμίδα των αξιών του σημερινού καταναλωτή. Στοιχεία που αναδεικνύουν την ανάγκη να εναρμονιστεί η επικοινωνία, με βάση τα νέα ζητούμενα του καταναλωτή και την ιεράρχηση των αναγκών του.
Η τυπολογία των «Νεόπτωχων», αντιπροσωπεύει σήμερα μια μεγάλη  μερίδα του πληθυσμού πλησίον του (48%), που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και τις τάξεις με διαφοροποιημένο  κοινωνικό και πολιτισμικό προσδιορισμό και προφίλ.
Γενικότερα η οικονομική κρίση επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη ζωή και αυτό με τη σειρά του τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τις επιλογές τους και τον τρόπο που ξοδεύουν πλέον το μειωμένο τους εισόδημα. Η στροφή των καταναλωτών στις online αγορές, αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαδικτύου και των Social Media.


Brands & Κρίση

Η σημασία της επικοινωνίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι καθοριστική,  εφόσον η εταιρική εικόνα, εκλαμβάνεται ως ένα στοιχείο της ποιότητας από την πλευρά του καταναλωτή. Ο σημερινός καταναλωτής έχει περισσότερη ανάγκη για θετικότητα και αισιοδοξία, πάντα σε συνάρτηση με τον «χαρακτήρα» του Brand. Η επένδυση στην επικοινωνία με συνέπεια και συνέχεια στο παρελθόν, αποδίδει σήμερα τα περισσότερα, εφόσον ο καταναλωτής, αξιολογεί την ειλικρίνεια και την εντιμότητα των μηνυμάτων με βάση την εικόνα που είχε για την επιχείρηση ή τα Brands πριν την οικονομική κρίση.
H μείωση του κόστους απόκτησης των αγαθών είναι απαραίτητη στοιχείο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τα Brands και τις επιχειρήσεις, καθώς και η λογική τιμολόγηση, σε συνδυασμό με την ποιότητα του Brand και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, που μπορεί να μεταφραστεί σε καινοτομία. Η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα αποτελούν οικονομική λύση / προσιτή τιμή για τον καταναλωτή κρίνεται πλέον απαραίτητη. 
Η επικοινωνία των Brands και των επιχειρήσεων σήμερα πρέπει να γίνει πιο στοχευμένη, πιο ολιστική (360ο) και πιο άμεση.
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των επιδράσεων που αυτή φέρει στις καταναλωτικές συνήθειες, υπάρχει σήμερα ο κίνδυνος για πολλά Brands να χάσουν τη συναισθηματική αξία που αντιπροσώπευαν για τον καταναλωτή. Η λειτουργική αξία του προϊόντος / υπηρεσίας, σε συνδυασμό με το Value for Money και την προβολή της διαφορετικότητας στην ποιότητα και την αξία, δημιουργεί σήμερα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις και Brands. Οι εταιρίες και τα Brands σήμερα θα πρέπει να δείξουν την απαραίτητη ενσυναίσθηση και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του καταναλωτή.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται διορατικότητα, βαθιά γνώση, οξυδέρκεια και διαρκής διερεύνηση του καταναλωτή, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η κρίση. Οι επιχειρήσεις και τα Brands που θα ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, επιδεικνύοντας ανταπόκριση, ευελιξία, αναπτύσσοντας στρατηγικά  ένα διάλογο με τον καταναλωτή, μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Η σημασία της επικοινωνίας – Ο νέος χάρτης

Σήμερα,  απαιτείται  περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στην επικοινωνία (διαφημιζόμενων, διαφημιστικών εταιριών / media shops και MME), ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο επικοινωνιακό όφελος με δεδομένα τα μειωμένα budget. Διανύουμε μια εποχή με νέες αξίες και  νέους κανόνες, που επιβάλλουν μια νέα προσέγγιση.  Η νέα εποχή επιβάλλει εξ ορθολογισμό, εξυγίανση και μια ειλικρινή σχέση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στην επικοινωνία, χωρίς αλαζονεία και χωρίς «φούσκες».Το μοντέλο συνεργασίας του πρόσφατου παρελθόντος μεταξύ διαφημιζόμενων, διαφημιστικών εταιριών /media shops και μέσων έχει ήδη ξεπεραστεί.  Απαιτείται ένας νέος τρόπος συνεργασίας, πιο ξεκάθαρος, πιο ειλικρινείς, πιο διάφανος και κάτω από μια νέα οπτική.
Ο νέος καταναλωτής είναι ενδυναμωμένος, ενημερωμένος και πιο «προσεχτικός»  καταναλωτής, και απαιτεί σήμερα μια νέα προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα. Οι επιχειρήσεις, τα Brands αλλά και τα εμπλεκόμενα στελέχη που καταφέρνουν να χτίσουν μια ειλικρινή και έντιμη σχέση με τον καταναλωτή καθώς και τις συνεργαζόμενες πλευρές, επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα, ευελιξία και χαρισματική ηγεσία, είναι όλοι εκείνοι που θα βγουν πιο δυνατοί από την κρίση. Σήμερα, Εταιρική Στρατηγική, Marketing και Στρατηγική Επικοινωνίας,  επαναπροσδιορίζονται, μαζί με αναθεωρημένα marketing plans, media plans και …προϋπολογισμούς… 
Μαζί αλλάζει το ύφος και το κλίμα της επικοινωνίας, γιατί έχει αλλάξει ο καταναλωτής, θέτοντας νέα ζητούμενα.

Μέσα στο νέο περιβάλλον, επιχειρήσεις, Brands και ΜΜΕ, θα πρέπει να τα αντιληφθούν,  να  κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, το Internet και τα Social Media, μιλώντας στον καταναλωτή στη δική του γλώσσα, μέσα από τα δικά του κανάλια επικοινωνίας κι ένα πιο διαλεκτικό τόνο.


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail: vasgalanis@gmail.com  
Mobile: 698 055 8496