Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 15.Τάσεις - Κλαδικές Μελέτες - Έρευνες - Δημοσιεύσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 15.Τάσεις - Κλαδικές Μελέτες - Έρευνες - Δημοσιεύσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Το Franchising ασπίδα προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το franchising αποτελεί μηχανή ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι ο θεσμός καθιερώθηκε στη χώρα μας και άρχισε να ωριμάζει. 
H δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται ως η δεκαετία του franchising. Η δυναμική αυτή συνεχίσθηκε και κατά την περίοδο 2002-2005, όπως προκύπτει από την τρίτη έκδοση της κλαδικής μελέτης της ICAP η οποία εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις του θεσμού. Περίπου το 65% των δικτύων franchise (concepts) είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, με πωλήσεις μέχρι €15 εκ. Επιπλέον, 64% περίπου των franchisors είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με σύνολο απασχολουμένων έως 100 άτομα. 

Το 2005 το σύνολο των ενεργών franchisors (δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον ένα (1) κατάστημα franchising) ανήλθε σε περίπου 400, σε σχέση με 230 στα τέλη του 2001 και 187 το 1998. Επομένως, στο διάστημα 2001-2005 ο θεσμός επεκτάθηκε κατά 74%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αριθμό επιχειρήσεων το 2005 παρουσιάζουν οι κατηγορίες «ένδυση & αξεσουάρ ένδυσης» (16%) και «τρόφιμα - απορρυπαντικά - καλλυντικά» (16%). Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αριθμό καταστημάτων παρουσιάζει η κατηγορία «τρόφιμα - απορρυπαντικά -καλλυντικά» (24%) και ακολουθεί η κατηγορία «καφέ - σνακ - παγωτό» (17%).
Η αναλογία καταστημάτων ανά επιχειρηματικό σύστημα (concept) το 2005 πλησιάζει τα αντίστοιχα που έχουν καταγραφεί στις πλέον ανεπτυγμένες αγορές διεθνώς (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία). Περίπου ένας στους δέκα franchisees (2005) διαθέτει περισσότερα από ένα καταστήματα και περίπου ένας στους 20 franchisors διαθέτουν δεύτερο εμπορικό σήμα (concept). Η σχέση εταιρικών - franchise καταστημάτων κατά το διάστημα 1998-2004 παραμένει σχεδόν σταθερή, περίπου στο 30 / 70.

Ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό των εγχώριας προέλευσης concepts το 2005 (76,8%) είναι περίπου όσο και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές franchise. Στη Γαλλία το ποσοστό αυτό ήταν 89% (2004) και στην Ισπανία 80% (2004), ενώ στην Πορτογαλία που είναι συγκρίσιμη σε μέγεθος με την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 41% (2003). Τα ‘εισαγόμενα’ concepts λειτουργούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με τη μορφή Master Franchise τα οποία παραχωρoύν διεθνείς franchisors σε τοπικούς επιχειρηματίες. Οι δημοφιλέστερες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων concepts είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αγγλία.

Σημαντικό ποσοστό των franchisors (26%) το 2005 διαθέτουν παρουσία στο εξωτερικό και εξίσου σημαντικό (46%) είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες σχεδιάζουν να αναπτύξουν διεθνή παρουσία στο προβλεπόμενο μέλλον. Δημοφιλέστερη χώρα ‘εξαγωγής’ των εγχώριων concepts είναι η Κύπρος και ακολουθούν οι γείτονες χώρες της Βαλκανικής.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υιοθετήσει το franchising ως μέθοδο ανάπτυξης ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μετά το 1990, ενώ το ίδιο ισχύει και για την έναρξη του franchising. Ειδικότερα, η έναρξη δραστηριότητας των επιχειρήσεων, η δημιουργία του πρώτου πιλοτικού καταστήματος και η έναρξη του franchising χαρακτηρίζονται από διαφορά φάσης περίπου δύο ετών. Η ανάπτυξη του θεσμού συνεχίσθηκε κατά την περίοδο 2002-2004, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε διείσδυση και διαφοροποίηση της αγοράς σε νέους τομείς όπως: αισθητική- fitness- κομμωτήρια, τρόφιμα- απορρυπαντικά- καλλυντικά (κυρίως σουπερμάρκετ), υπηρεσίες (κτηματομεσιτικά γραφεία, ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες), πληροφορική- τηλεφωνία- internet. Τα παραπάνω έχουν επηρεάσει και τη σταθερότητα των δικτύων franchise, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο (1998-2001).

Το μέσο ύψος επένδυσης των μονάδων franchise συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που καλύπτει το franchising τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ακόμη, για το σύνολο των franchisors, το ύψος της αμοιβής εισόδου και των άλλων περιοδικών αμοιβών του franchisor παραμένουν σε λογικά επίπεδα, σε σύγκριση με τη διεθνή πρακτική.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, το franchising προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα και αποτελεί μηχανή οικονομικής ανάπτυξης. Σε αντίθεση με περιόδους χαμηλής ανεργίας, όπου το ενεργό εργατικό δυναμικό προσανατολίζεται στην έμμισθη απασχόληση, σε περιόδους ύφεσης και αβεβαιότητας το franchising προσφέρει τη δυνατότητα μιας επένδυσης η οποία συνδυάζει πλήρη απασχόληση και περιορισμένο ρίσκο, με την υποστήριξη μιας έμπειρης ομάδας (franchisor), το πλεονέκτημα των οικονομιών κλίμακας, την υποστήριξη στο μάρκετινγκ, αλλά και προϊόντα τα οποία δύσκολα θα εξασφάλιζε μια μικρή επιχείρηση κάτω από άλλο σχήμα. Σε επίπεδο καταναλωτή, το franchising σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας προσφέρει σταθερή ποιότητα και τιμές, καταξιωμένα εμπορικά σήματα και υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης.

Τα περιθώρια ανάπτυξης του franchising για τα επόμενα χρόνια είναι σημαντικά, αν ληφθεί υπόψη ότι η διείσδυση του θεσμού αντιστοιχεί στο 4% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες που καλύπτει η μελέτη (λιανικό εμπόριο και λοιπές δραστηριότητες), σε σύγκριση με το 30% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στη Βρετανία, η οποία είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες αγορές franchise της ΕΕ. Η αύξηση των δικτύων για το 2005 εκτιμάται (13,7%) ενώ για το 2006 είναι μάλλον συντηρητική (2,6%), γεγονός το οποίο αποδίδεται αφενός στην οικονομική αβεβαιότητα η οποία διέπει την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και στο ότι είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις franchise να προσδιορίσουν με ακρίβεια το μέγεθος της ανάπτυξής τους για χρονικό ορίζοντα πέραν του δωδεκαμήνου, αφού το ζήτημα αυτό εξαρτάται από το σύνολο των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη δημιουργία επιτυχημένων συνεργασιών με franchisees.


Πηγή: ICAP

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Φορολογικό πλαίσιο και ένταση των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων του κλάδου. Εκτίμηση ευκαιριών και απειλών.

Δεν χρειάζεται εδώ να διευκρινίσω την προσωπική μου άποψη, ότι καθήκον του επιχειρηματία είναι να αφιερώνει πόρο/ χρόνο στο πως θα αναπτύξει τζίρους/ και κέρδη αλλά και στο πως θα κατακτήσει μερίδια αγοράς και όχι να χάνει δεκάδες ανθρωποώρες σε μεθόδους φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής”.


Η εντατικοποίηση και η ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων στις επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, ενδεχομένως όχι αδικαιολόγητη ορισμένες φορές από την πλευρά της πολιτείας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους ελεγχόμενους (επαγγελματίες/ επιχειρήσεις του κλάδου) καθώς τυχόν λάθος χειρισμοί, βάση της πρακτικής των διαδικασιών ελέγχου από την πλευρά της διοίκησης, ακολουθούν την υπόθεση της κάθε επιχείρησης και επιβαρύνουν τη θέση της. Η σύγχρονη πολυδύναμη μονάδα αδυνατίσματος και αισθητικής μπορεί να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά εφόσον είναι κατάλληλα οργανωμένη, διαθέτοντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει σαφή απεικόνιση των ημερήσιων ραντεβού/ καρτέλλα πελάτη (τόσο για προγράμματα όσο και για μεμονωμένες θεραπείες, συμβόλαιο/ οικονομικό διακανονισμό για προγράμματα και μέθοδο καταγραφής των αποδείξεων που εκδίδει).

Η τήρηση όλων των φορολογικών διατάξεων είναι υποχρέωση και καθήκον της κάθε επιχείρησης του κλάδου. Είναι γνωστή άλλωστε η θέση μου καθώς και η οργανωτική πρακτική μου στις επιχειρήσεις του κλάδου, - τουλάχιστον σε αυτές που συνεργάστηκαν/ νται μαζί μου - από το 1999, οπότε και δημιούργησα ένα πλήρες και διάφανο σύστημα προς την παραπάνω κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και όχι μόνο, που περιελάμβανε μια μεθοδολογική προσέγγιση που οργάνωνε με το σωστό τρόπο και διασφάλιζε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις του κλάδου σε κάθε έλεγχο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και από το αν το λογιστικό τους σύστημα λειτουργούσε σε χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο περιβάλλον.
Αποτέλεσμα: Δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις που “επιβραβεύονταν” στον οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ο οποίος διαπίστωνε μέσα από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα (πρόγραμμα ημερησίων ραντεβού – καρτέλλα πελάτη – συμβόλαιο/ οικονομικός διακανονισμός – αποδείξεις) την ακρίβεια/ ειλικρίνεια του ελεγχόμενου. Η αλήθεια είναι ότι ο παραπάνω οργανωτικός σχεδιασμός επιτρέπει παράλληλα στις μονάδες να ανταγωνίζονται σωστά και σε άλλα επίπεδα όπως η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, οι πωλήσεις, κ.α., ενώ κατευθύνει σωστά την επιχειρηματική τους δράση στην κατεύθυνση της αύξησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μονάδας.

Δεν χρειάζεται εδώ να διευκρινίσω την προσωπική μου άποψη, ότι καθήκον του επιχειρηματία είναι να αφιερώνει πόρο/ χρόνο στο πως θα αναπτύξει τζίρους/ και κέρδη αλλά και στο πως θα κερδίσει μερίδια αγοράς και όχι να χάνει δεκάδες ανθρωποώρες σε προσπάθεις φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής. Επιπλέον ο σωστός σχεδιασμός κάθε μονάδας του κλάδου και η υλοποίηση αυτού, σημαίνει ότι υπάρχει άριστη διοίκηση που αποτελεί και την πιό αξιόπιστη συνταγή για την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κλάδος καλλωπισμού, συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες ομάδες επαγγελματιών/ επιχειρήσεων στις λίστες εκείνων των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν.
Θέλω εδώ να επισημάνω ότι με κριτήρια marketing, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, δεν θα πρέπει ο κλάδος να στιγματιστεί από άλλες τέτοιες πρακτικές, που θα αποτελέσουν ακόμη μία αδυναμία του κλάδου. Έχω επισημάνει σε παλαιότερο άρθρο μου τις αδυναμίες του κλάδου σε ότι αφορά τις πρακτικές κάποιων επιχειρήσεων σε θέματα εξαπάτησης του καταναλωτή που οδήγησαν στην κακή φήμη ολόκληρου του κλάδου,
σε τέτοιο βαθμό που ο Συνήγορος του καταναλωτή, εξέδωσε ένα ξεχωριστό ενημερωτικό φυλλάδιο για το συγκεριμένο θέμα στον κλάδο:

Δεν γνωρίζω, και μικρή σημασία έχει, τη θέση έχουν πάρει για όλα τα παραπάνω πανελλαδικά τα σωματεία και η ομοσπονδία των σωματείων επαγγελματιών αισθητικής - εφόσον συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της αγοράς- μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία στον κλάδο ήταν ανεξάρτητη και πέρα από σωματεία, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Αξίζει να σημειωθεί όμως σε ότι αφορά τους επαγγελματίες/ και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου (αισθητικούς/ πολυδύναμες μονάδες τοπικής εμβέλειας/ κέντρα αισθητικής), ότι ο κλάδος σε συνδικαλιστικό επίπεδο είναι από τους πλέον οργανωμένους, αλλά παράλληλα εμφανίζει τις περισσότερες ασθένειες/ αδυναμίες και ευπάθειες σε σχέση με άλλους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επειδή όμως όλα τα παραπάνω ξεφεύγουν από το σκοπό της συγγραφής του παρόντος άρθρου θα ήθελα να εστιάσω στις επιδράσεις του μάκρο-μίκρο περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις του κλάδου σε συνάρτηση με το φορολογικό καθεστώς.
Οι νομικές/ φορολογικές αποφάσεις της διοίκησης μπορούν πράγματι να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Μπορούν με τον κατάλληλο χειρισμό να γίνουν από απειλή, μεγάλη ευκαιρία για μια επιχείρηση, αρκεί να μπορεί να διαβλέψει τα μελλοντικά πλεονεκτήματα και να κάνει άμεση χρήση των νομοθετικών διαταγμάτων προς όφελός της.
Ειδικότερα για τις πολυδύναμες μονάδες και τα κέντρα αισθητικής του κλάδου στη σημερινή εποχή, η καταγραφή, η ανάλυση και η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, θα έλεγα ανεπιφύλακτα ότι είναι καθαρά θέμα επιβίωσης.

Παράδειγμα:
Δεδομένου του ανταγωνισμού, της δομής του κλάδου, των λειτουργικών εξόδων της κάθε μονάδας, του φορολογικού πλαισίου συνολικά (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου), και των τζίρων μιας πολυδύναμης μονάδας ή ενός κέντρου αισθητικής σε μια κατακερματισμένη αγορά, η επιβολή προστίμων λόγω φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής της μονάδας θά είναι τόσο δυσανάλογη σε σχέση με τους μηνιαίους/ ετήσιους τζίρους της, και άρα τόσο επώδυνη, που θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μονάδας, ειδικά σε περίπτωση επανάληψης του ελέγχου. Ως εκ τούτου είναι προτιμότερη η προσαρμογή και πειθαρχία της μονάδας στο υφιστάμενο νομικό και φορολογικό πλαίσιο.
Άρα είναι προς όφελος και το συμφέρον της μονάδας η τήρηση του φορολογικού πλαισίου σε αντίθεση με την καταστρατήγησή του. Δεν δέχομαι από πάρα πολλές οπτικές κάθε αντίθετη άποψη δεδομένου ότι αν μια μονάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις φορολογικές της, ή τις εργοδοτικές της υποχρεώσεις, δεν έχει βιωσιμότητα και λόγω ύπαρξης, άρα ή θα πρέπει να αναπτύξει τζίρους και κέρδη ή θα πρέπει στο μεσοπρόθεσμο διάστημα να αποχωρήσει από την αγορά.

Σαφώς η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για μονάδες του κλάδου που δεν λειτουργούν οργανωμένα και ορθολογικά αλλά παράλληλα μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν οργανώσει και προσανατολίσει σωστά την επιχειρηματική τους δράση, εφόσον η αποχώρηση κάποιων μονάδων από την αγορά θα οδηγήσει στην εξυγίανση του κλάδου και στην ανακατανομή των μεριδίων της αγοράς, οδηγώντας σε πιο βιώσιμες επιχειρήσεις που θα μπορούν πραγματικά να οδηγηθούν αλλά και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε σαφέστατα μια επιρροή του μικρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης από το μακρο-περιβάλλον (Οικονομικό/ Νομικό/ Φορολογικό).

Σε προηγούμενα άρθρα μου έχει αναδειχθεί η χρησιμότητα της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δηλαδή η ανάλυση του μάκρο- περιβάλλοντος και πως επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις ως εκ τούτου και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η ανάλυση του μίκρο-περιβάλλοντος, δηλαδή όλων εκείνων των αλλαγών του περιβάλλοντος που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Πολλές φορές στην καριέρα μου έχω δει αισθητικούς να “ανοίγουν” μια πολυδύναμη μονάδα ή ένα κέντρο αισθητικής χωρίς πλάνο γιατί απλά πρέπει να αυτοαπασχοληθούν και όχι με κριτήριο το επιχειρείν, ή με μόνο κριτήριο ότι “δεν υπάρχει άλλο κοντά”, ή απλά για να εκπληρώσουν πολλές φορές τις προσδοκίες της οικογένειας, χωρίς να αναλύουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον.

Να διευκρινίσω εδώ ότι όταν μια επιχείρηση διερευνά το μάκρο-περιβάλλον, μελετά ουσιαστικά έξι διαστάσεις ήτοι: το οικονομικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το δημογραφικό και το παγκόσμιο περιβάλλον.
Οι τέσσερις πρώτες διαστάσεις είναι και οι πιο σημαντικές, γνωστές διεθνώς και ως PESTanalysis (Political, Economic, Social, Technological).
Είναι πάρα πολύ πιθανό ορισμένοι από τους αναγνώστες αυτού του άρθρου, ειδικά αν είναι “πλησίον της σύνταξης” ή έχουν επαναπαυθεί στις δάφνες των «σταθερών» και «κεκτημένων», να θεωρούν αρκετά εξειδικευμένη και ίσως κάπως ανώφελη για τις μικρές επιχειρήσεις τους μια τέτοιου είδους προσέγγιση.

Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι, μάκρο-περιβάλλον ήταν το νομικό πλαίσιο για τις πολυδύναμες μονάδες και τις προδιαγραφές ίδρυσης αντίστοιχων μονάδων στο παρελθόν, το οποίο άλλαξε τη δομή του κλάδου μέχρι σήμερα, αλλά μάκρο- περιβάλλον είναι και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και τις άδειες σήμερα, την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, την αναγγελία έναρξης επιχείρησης, τις υγειονομικές προδιαγραφές, την εργατική νομοθεσία, τη φορολογική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό και το υφιστάμενο νομικό πλάσιο για τα καλλυντικά, την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και της αγοράς και πολλά άλλα. Μάκρο-περιβάλλον είναι και η συνολική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλλυντικό και τους κανόνες που το διέπουν και ότι μάκρο- περιβάλλλον θα είναι η συνολική εναρμόνιση ενδεχομένως του καθεστώτος που θα διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων του κλάδου στο άμεσο μέλλον, με το ευρωπαικό πλαίσιο.

Τέλος για καθαρά ακαδημαϊκους λόγους θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το άρθρο στην ανάλυση του μίκρο–περιβάλλοντος της επιχείρησης που στηρίζεται πάνω στο μοντέλο Porter, και αφορά κάθε τι που μπορεί αρχικά να είναι απειλή αλλά στη συνέχεια ευκαιρία, όπως η είσοδος νέων επιχειρήσεων στο κλάδο, η δύναμη των προμηθευτών, η δύναμη του αγοραστικού κοινού, η υποκατάσταση προϊόντων του κλάδου με άλλα που πιθανόν να μπορούν να διανεμηθούν και από άλλα κανάλια διανομής και τέλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδίως όταν η πίτα της αγοράς μειώνεται, άρα και το μερίδιο ανά πολυδύναμη μονάδα/ κέντρο αισθητικής μειώνεται.
Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους γιατί δεν επέδειξαν την απαραίτητη ευελιξία και ικανότητα να διαγνώσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και να προσαρμοστούν σε αυτές με το κατάλληλο πλάνο marketing/ επιχειρηματικό πλάνο.


Ιδιαίτερα δε επικίνδυνο είναι όταν η επιχείρηση γνωρίζει ευμάρεια και εύκολο πλουτισμό λόγω διάφορων ευνοϊκών συνθηκών στο μίκρο-περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει έγκαιρα τους κινδύνους που έρχονται από το μάκρο-περιβάλλον και που σίγουρα θα ταράξουν κάποια στιγμή και το δικό της μικρόκοσμο.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Αποτελέσματα Έρευνας για τον κλάδο των πολυδύναμων Κέντρων Αδυνατίσματος και Αισθητικής/ Καλλωπισμού σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η έρευνα αφορά την ανάπτυξη, την αύξηση της αγοράς και του τζίρου των κέντρων, σημαντικά στοιχεία για τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταλωτών καθώς και άλλους σημαντικούς παράγοντες σε σχέση με το σχεδιασμό marketing των πολυδύναμων Ινστιτούτων Αδυνατίσματος & Αισθητικής, τη Στρατηγική Επικοινωνίας και τα Social Media.


Σημαντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από μια πρόσφατη έρευνα διάρκειας δύο ετών (2013/ 2014) που οργάνωσε ο Βασίλης Γαλάνης, Marketing Consultant πολυδύναμων κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής σε πανελλαδικό επίπεδο, βασιζόμενη σε ιδιαίτερα σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία/ πελατολόγια των συνεργαζόμενων κέντρων και σε συνεργασία μαζί τους για τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών marketing και ικανοποίησης των πελατών σε ικανοποιητικό αριθμό πελατών, σ' ένα δίκτυο συνεργαζόμενων κέντρων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Η οικονομική ανάλυση του τζίρου των συνεργαζόμενων πολυδύναμων κέντρων δείχνει την αύξηση της αγοράς και του κύκλου εργασιών των κέντρων κατά την παραπάνω διετία, ανάλογα με την πόλη/ περιοχή, το μέγεθος της αγοράς και τον υπάρχον ανταγωνισμό (τοπικό/ ή brand πανελλαδικής εμβέλειας).
Τα συνεργαζόμενα κέντρα επανήλθαν σε ρυθμούς ανάπτυξης κατά το 2013 και το 2014,
Σημειώνεται ότι τα συνεργαζόμενα κέντρα κατέγραψαν επίπεδα ανάπτυξης/ αύξησης τζίρου από 35% έως 40% από το προηγούμενο έτος κατά το 2013, και από 10% εώς 35% από το προηγούμενο έτος κατά το 2014.
Η ανοδική αυτή τάση με βάση τις ενδείξεις του α' διμήνου του 2015, δείχνει ότι οι αυξητικές τάσεις θα συνεχιστούν και το 2015 σε ένα επίπεδο της τάξης του 15%-25%.
Γεγονός είναι ότι τα συνεργαζόμενα κέντρα κατάφεραν στην παραπάνω διετία να ανανεώσουν και να διευρύνουν παράλληλα το πελατολόγιό τους, προσεγγίζοντας όχι μόνο νέους πελάτες καθώς και πελάτες άλλων κέντρων, αλλά και νέα ηλικιακά target group νέων κυρίως γυναικών ηλικίας 19+ που ξεκινούν λόγω ενημέρωσης/ πληροφόρησης, life style και αλλαγής στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους πολύς νωρίς τις αισθητικές περιποιήσεις/ καλλωπισμού στα κέντρα κυρίως για υπηρεσίες αποτρίχωσης με φωτόλυση και δευτερευόντως και για άλλες υπηρεσίες. Γεγονός είναι επίσης ότι για τα κέντρα παρουσιάζεται ακόμη και στον καιρό της κρίσης μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης, εφόσον το πελατολόγιό τους διευρύνεται και σε γυναίκες ηλικίας 50-55+ που σε συνδυασμό με τις επιθυμίες των καταναλωτών για νεότητα, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών, εξακολουθεί να διευρύνει την αγορά των κέντρων.
Κέντρα που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης του κύκλου εργασιών τους κατά τη διετία 2013-2014, είναι εκείνα που επένδυσαν στην αναβάθμιση και κυρίως τον εκσυγχονισμό του τεχνολογικού/ μηχανολογικού τους εξοπλισμού και στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με νέες επιστημονικές θεραπείες/υπηρεσίες, ενω παράλληλα διατήρησαν σταθερές τις δαπάνες διαφήμισης, διατηρώντας σταθερά μερίδα φωνής σε μηνιαία βάση στην τοπική αγορά καθώς και στις αγορές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι στα συνεργαζόμενα κέντρα, με βάση τη σύνθεση του τζίρου τους (στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν), ποσοστό πλησίον του 50%-55% επιτεύχθηκε από υπηρεσίες αδυνατίσματος, 30%- 35% του τζίρου από τις υπηρεσίες αποτρίχωσης κυρίως με Φωτόλυση και το υπόλοιπο 15%- 20% από υπηρεσίες αισθητικής, διατροφής/διαιτολόγια και πωλήσεις καλλυντικών.

Άλλα εξίσου σημαντικά της έρευνας είναι τα εξής:
Σε ότι αφορά τις ετήσιες επισκέψεις των πελατών των πολυδύναμων κέντρων (επανεκκίνηση/ resign) παρατηρείται μια αύξηση της επισκεψιμότητας στα κέντρα κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον καταγράφονται από τρεις έως και έξι επισκέψεις ετησίως, σε ποσοστό άνω του 15% του πελατολογίου, ενώ με κατάλληλες κινήσεις marketing αυξάνει δραστικά η επανεκκινήση των παλιών πελατών/ μη κινούμενων των κέντρων.
Κατά μέσο όρο οι εσωτερικές πωλήσεις/ β' πώληση, συνεισφέρει κατά μέσο όρο από 25% έως 40% του ετήσιου τζίρου των κέντρων, με τις κατάλληλες κινήσεις marketing που στοχεύουν στην επαναγορά υπηρεσιών από τον πελάτη, στην αύξηση της μέσης πώλησης ανά πελάτη και στην αύξηση της επιστρεψιμότητας των πελατών.

Οι πιό δημοφιλείς υπηρεσίες των κέντρων παραμένουν το αδυνάτισμα, η σύσφιξη, η λιπογλυπτική σώματος, η στοχευμεύνη καταπολέμηση του τοπικού πάχους/ λίπους καθώς και η αποτρίχωση με φωτόλυση κυρίως σε περιοχές του σώματος όπως μπικίνι, μασχάλες και πόδια (γάμπες/ μηρούς).

Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τους πελάτες των κέντρων και τη σχέση τους με το κέντρο αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες του προσωπικού των κέντρων, η ποιοτική εξυπηρέτηση, το προσωπικό ενδιαφέρον/ φιλικότητα, η τήρηση κανόνων υγιεινής, η οργάνωση/ διαδικασίες του κέντρου, οι διαδικασίες κλεισίματος ραντεβού καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα του κέντρου, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και την αξία των υπηρεσιών σε σχέση με τις προσδοκίες των πελατών.
Καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η αξιοπιστία, ή έμπνευση εμπιστοσύνης από την πλευρά του προσωπικού και η επιστημονική συμβουλή/ συμβουλευτική της αισθητικού προς τους πελάτες που η έρευνα αναδεικνύει ότι απαιτούν και εκτιμούν οι πελάτες των κέντρων ενώ παράλληλα επηρεάζει δραστικά την αγοραστική τους συμπεριφορά εντός του κέντρου. Οι παραπάνω παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί εφόσον συμβάλλουν στην αύξηση της πιστότητας/ διατηρησιμότητας των πελατών των κέντρων για περισσότερο από μία τριετία.

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η σταθεροποίηση της ζήτησης υπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που συμβάλλει δραστικά στη χρηματοοικονομκή ισορροπία των κέντρων και όχι μόνο, δεδομένου ότι ο τζίρος κάθε τριμήνου στα συνεργαζόμενα κέντρα κινείται ανά έτος σε ποσοστά μεταξύ του 21% - 33%. Υψηλή ζήτηση καταγράφεται αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων κατά το δίμηνο Ιανουάριου/ Φεβρουαρίου, εντείνεται δε περισσότερο κατά τους μήνες Μάρτιο/ Απρίλιο και το δίμηνο Μαίου/ Ιουνίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι για το 2014, τα συνεργαζόμενα κέντρα κατέγραψαν μια αύξηση του τζίρου τους από 40% έως 60% κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014. Στατιστικά το Β' τρίμηνο (Απρίλιος/ Μαιος/ Ιούνιος) συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου τζίρου των κέντρων άνω του 30%, ενώ με κριτήριο τη σαιζόν οι μήνες της Άνοιξης (Μάρτιος/ Απρίλιος/ Μάιος) συνεισφέρουν από 30% έως 32% του ετήσιου τζίρου των κέντρων.

Η ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος, η κατανόηση της αγοράς, η ανάλυση του ανταγωνισμού και ο σχεδιασμός βιώσιμων πακέτων/ προσφορών κατάλληλων παράλληλα για τον καταναλωτή και τις ανάγκες του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία.

Τα πολυδύναμα Κέντρα Αδυνατίσματος και Αισθητικής διαφέρουν απο τα υπόλοιπα κέντρα, γιατί προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες καλλωπισμού που εστιάζουν στις ανάγκες των καταναλωτών και αυξάνουν την ικανοποίηση των μελών τους. Σήμερα που η εμφάνιση παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αυτοεκτίμηση της σύγχρονης κοινωνίας, που οι σημερινοί άνθρωποι θέλουν να φάινονται νεότεροι και επιζητούν να έχουν μια πιό υγιή εμφάνιση, ο όρος “ομορφιά” δείχνει να επανατοποθετείται στην πραγματική του έννοια, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση σε ένα σύνολο ιδεών, αξιών και συναισθημάτων όπως, χαλάρωση, ευεξία, αρμονία, λάμψη, χαρά, ικανοποίηση, αποδοχή, αυτοπεποίθηση, ατομικότητα, επικοινωνία, κ.α.

Τα πολυδύναμα κέντρα που διαθέτουν κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας, “μιλώντας” δυναμικά και συναισθηματικά με το κοινό τους, πέτυχαν να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, αυξάνοντας το μερίδιο ενδιαφερομένων και εγγραφομένων μελών στα προσφερόμενα προγράμματα του κέντρου, βελτιώνοντας την εικόνα υπεροχής τους και άλλους κρίσιμους παράγοντες στην επικοινωνία.


Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του Brands Awareness, στην ενίσχυση της εικόνας αλλά και στην προσέλκυση πιό δυναμικών κοινών φάινεται να διαδραματίζει το Digital Marketing και τα Social Media (Facebook, YouTube, κ.α.), εφόσον τα κέντρα φροντίζουν να δημιουργούν για το κοινό τους περιεχόμενο το οποίο είναι ενδιαφέρον, σχετικό, ενημερωτικό, ελκυστικό και διαφορετικό, ενώ και οι αναζητήσεις της Google σε καθημερινό επίπεδο καταγράφουν αυξητικές τάσεις εφόσον οι χρήστες του Internet είναι πρακτικά συνδεδεμένοι με την αναζήτηση.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Υποχωρούν οι πωλήσεις καλλυντικών την τελευταία τριετία

Υποχωρούν οι συνολικές πωλήσεις καλλυντικών την τελευταία τριετία σύμφωνα με σχετική μελέτη της ICAP (16η έκδοση). Σημειώνεται πάντως πως η αξία της εγχώριας παραγωγής παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις τη διετία 2012 - 2013, γεγονός το οποίο αποδίδεται αφενός μεν στην αυξανόμενη “εμπιστοσύνη” των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, αφετέρου δε στην ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών παρουσιάζει μεγάλο εύρος μια και περιλαμβάνει πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στον παραγωγικό είτε στον εισαγωγικό τομέα. Πληθώρα προϊόντων και εμπορικών σημάτων διακινούνται στην αγορά ενώ πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους πέραν των καλλυντικών, όπως των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των απορρυπαντικών κλπ.

Ο  ανταγωνισμός  μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος λόγω και της υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτουν τα προϊόντα τους στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τα super markets για την αγορά ορισμένων προϊόντων, λόγω της ευκολίας στην πρόσβαση αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.

Όπως σημειώνει η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κα Σταματίνα Παντελαίου  «Οι συνολικές  πωλήσεις καλλυντικών (παραγόμενων και εισαγόμενων, σε τιμές χονδρικής) αυξήθηκαν την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 4,9%. Ωστόσο, από το 2010 η συγκεκριμένη αγορά είναι  πτωτική, εκτιμάται δε ότι οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 25% περίπου την τελευταία τριετία. 

Αναφορικά με τη διάρθρωση  της αγοράς καλλυντικών, σημειώνεται ότι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος  αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών (50%  των συνολικών πωλήσεων), ενώ ακολουθούν τα προϊόντα  περιποίησης μαλλιών  με ποσοστό  34%.

Το κανάλι της  ευρείας διανομής  εκτιμάται ότι καλύπτει το  49%  της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών και ακλουθεί το κανάλι της  επιλεκτικής διανομής  με ποσοστό  19%».
Οι εταιρείες του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη ζήτηση και να «συγκρατήσουν» τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν  νέα  προϊόντα, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών, ενώ παράλληλα «ωθούνται» στην παροχή  εκπτώσεων,  προσφορών  κ.ά.

Από την ανάλυση του  ομαδοποιημένου  ισολογισμού ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα  51  επιχειρήσεων του κλάδου (παραγωγικών/εισαγωγικών) προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του  ενεργητικού  των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 11,8% το 2012/11, ενώ τα  ίδια κεφάλαια  δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή την ίδια περίοδο (οριακή αύξηση 0,6%).
  
Οι  συνολικές πωλήσεις  των 51 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 3,6% το 2012/11 και παράλληλα τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 4,2%. Το συνολικόλειτουργικό αποτέλεσμα  μειώθηκε κατά 11%, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό και με τη μείωση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησαν σε δραστική επιδείνωση τουκαθαρού  (προ φόρου) αποτελέσματος το 2012. Τα κέρδη  EBITDA  περιορίστηκαν κατά 12% περίπου.»


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail vasgalanis@gmail.com 
Mobile: 698 055 8496

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ανάλυση SWOT του Κλάδου


Το γεγονός ότι τα πολυδύναμα κέντρα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής αποτελεί το πιο δυνατό σημείο του κλάδου. Στην πλειονότητα των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής απασχολείται προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αισθητικοί, διαιτολόγοι, γιατροί, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.α. Επομένως, όσοι καταφεύγουν σε αυτά μπορούν να επωφεληθούν από ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται μεν και από άλλους φορείς, αλλά όχι σε ολοκληρωμένα «πακέτα». Για παράδειγμα διατροφολογικές συμβουλές μπορεί κανείς να πάρει και σε ένα διαιτολογικό κέντρο, υπηρεσίες γυμναστικής μπορεί κανείς να βρει και σε κάποιο γυμναστήριο, ενώ υπηρεσίες αισθητικής προσφέρουν και διάφοροι γιατροί. Το συγκριτικό πλεονέκτημα όμως των πολυδύναμων κέντρων είναι ότι προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες σε ένα χώρο και σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο κατάλληλα διαμορφωμένο για κάθε πελάτη.  Το πιο σημαντικό πρόβλημα του εξεταζόμενου κλάδου, είναι ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών που γίνονται σε βάρος των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής παραμένουν πρώτα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών που δέχονται. Το γεγονός αυτό αποτελεί δυσφήμηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα, πλήττοντας και τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν αξιόπιστα και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, δεν είναι βάσιμες όλες οι καταγγελίες που γίνονται σε βάρος των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής, κάποιες δε φορές υπάρχει υπερβολή από την πλευρά των καταναλωτών. Το σημαντικό αυτό πρόβλημα προσπαθεί να επιλύσει και η υπουργική απόφαση Ζ1-1262/2007, με την οποία ρυθμίζονται οι συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με τις μονάδες αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια.
Παράλληλα, η κακή φήμη που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον κλάδο των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής, δυσχεραίνει την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών. Οι τράπεζες παρέχουν με δυσκολία δάνεια στις επιχειρήσεις, γεγονός που δυσκολεύει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από μέρους τους, πρόβλημα που πλήττει κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.
Έπειτα, ο μεγάλος ανταγωνισμός που επικρατεί στο κλάδο σε συνδυασμό με την πτώση στη ζήτηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα συγκεκριμένα κέντρα από το 2002 και μετά, έχει ως αποτέλεσμα η κερδοφορία των επιχειρήσεων να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Τέλος, η ανεπάρκεια και σε ορισμένες περιπτώσεις η έλλειψη σωστά καταρτισμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με την έλλειψη οργάνωσης από ορισμένα κέντρα, είναι φαινόμενα που συνεχίζουν να συναντώνται στο κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό κάποιες φορές δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των κέντρων, γεγονός που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εικόνα του κλάδου γενικότερα.


Η αύξηση της παχυσαρκίας και ιδιαίτερα η αύξηση της παιδικής παχυσαρκία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες του κλάδου, καθώς οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών αδυνατίσματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την παχυσαρκία σαν νόσο και έχει ορίσει την 24η Οκτωβρίου σαν Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας. Η διαστάσεις που έχει λάβει αυτή η νόσος τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητικές, με τον αριθμό των παχύσαρκων ατόμων να αυξάνεται συνεχώς στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά παρόλα αυτά να πλήττει ακόμα και μη ανεπτυγμένες χώρες, οπού παραδοσιακά τα διατροφικά προβλήματα έχουν να κάνουν περισσότερο με τον υποσιτισμό. 
Επιπλέον, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου υπάρχει μια τάση προς τις υπηρεσίες της ιατρικής αισθητικής, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ιατρική αισθητική παρέχει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με την απλή αισθητική. Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες μέχρι πρότινος προσέφεραν μόνο υπηρεσίες απλής αισθητικής, έχουν προχωρήσει στην προσφορά και υπηρεσιών ιατρικής αισθητικής, αγοράζοντας τα απαραίτητα μηχανήματα και προσλαμβάνοντας το κατάλληλο προσωπικό. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το μερίδιο συμμετοχής των υπηρεσιών αισθητικής στο σύνολο των υπηρεσιών του κλάδου αυξάνεται συνεχώς και τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές έχει φτάσει κοντά στα επίπεδα της ζήτηση των υπηρεσιών αδυνατίσματος.
Μια άλλη σημαντική ευκαιρία για τον εξεταζόμενο κλάδο είναι οι υπηρεσίες spa, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Προκειμένου να απορροφήσουν ένα μέρος της ζήτησης αυτών των υπηρεσιών, ορισμένα από τα μεγάλα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής έχουν εντάξει τις υπηρεσίες spa στις εγκαταστάσεις τους. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι το καταναλωτικό κοινό μπορεί να επωφεληθεί από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες κοντά στο τόπο διαμονής του, ενώ παλαιότερα θα έπρεπε ίσως να επισκεφτεί κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
Τέλος, μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης για τον κλάδο αποτελεί η επέκταση των ελληνικών κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής στις χώρες των Βαλκανίων. Οι συγκεκριμένες αγορές παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών τους και την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πολυτελείας.Μια από τις σημαντικότερες απειλές του εξεταζόμενου κλάδου αποτελεί η στροφή μεγάλου μέρους των καταναλωτών στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα ιατρικής αισθητικής. Τα εν λόγω κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σε κάποια σημεία υπερκαλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής. Ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών σε βάρος επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου σε συνδυασμό με την μη επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις, έστρεψε μέρος του καταναλωτικού κοινού στην αναζήτηση πιο «χειροπιαστών» αποτελεσμάτων τις οποίες παρέχει η ιατρική.  

Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος


Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο δεν προβάλλει ουσιαστικά εμπόδια όσον αφορά την είσοδο μιας νέας επιχείρησης. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των πολυδύναμων κέντρων, αλλά το επάγγελμα θεωρείται γενικά «ανοιχτό». Παρόλα αυτά, προκειμένου μια νέα επιχείρηση να εισέλθει στο συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιες βασικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, η αξία του οποίου ποικίλλει, ενώ απαραίτητη είναι και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Για μικρού μεγέθους κέντρα, τα οποία προσφέρουν μόνο βασικές υπηρεσίες, οι σχετικές επενδύσεις είναι σαφώς μικρότερες, αλλά εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ποσό των €100.000. Όσον αφορά την ανάπτυξη κάποιας μεγάλης αλυσίδας κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής, οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι πολύ υψηλότερες, ενώ παράλληλα απαιτείται και η διάθεση κονδυλίων για διαφημιστική προβολή του σήματος και των κέντρων, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος. Σημειώνεται ότι τελευταία έχει μειωθεί ο αριθμός των μεγάλων αλυσίδων κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής και στο κλάδο εισέρχονται κυρίως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.


Ως υποκατάστατες υπηρεσίες των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής θεωρούνται οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα spa centers πολλά από τα οποία λειτουργούν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Σε αυτά προσφέρονται κυρίως υπηρεσίες χαλάρωσης, ανανέωσης, φυσιοθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και μασάζ, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους και προσφέρουν πλέον και κάποιες υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής. Τα γυμναστήρια και τα διατροφολογικά κέντρα προσφέρουν επίσης υπηρεσίες που θεωρούνται υποκατάστατες των υπηρεσιών του εξεταζόμενου κλάδου. Σημειώνεται ότι ορισμένα γυμναστήρια πέρα από τις υπηρεσίες αδυνατίσματος που προσφέρουν με την ενεργητική γυμναστική, διαθέτουν και τμήματα αισθητικής.
Επιπλέον, υπηρεσίες αδυνατίσματος προσφέρουν και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διανομή γευμάτων διαίτης. Οι εταιρείες αυτές απευθύνονται σε άτομα τα οποία επιθυμούν απώλεια βάρους, αλλά δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος σε κάποιο πολυδύναμο κέντρο. Δεδομένου του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου του σύγχρονου ανθρώπου, οι συγκεκριμένες εταιρείες αποσπούν σημαντικό μερίδιο του καταναλωτικού κοινού που διαφορετικά θα απευθυνόταν σε κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής για την απώλεια βάρους.
Τέλος, όσον αφορά τις υπηρεσίες αισθητικής, τα κέντρα ιατρικής αισθητικής καθώς και οι πλαστικοί χειρούργοι προσφέρουν υπηρεσίες που θεωρούνται υποκατάστατες των υπηρεσιών αισθητικής που παρέχουν τα πολυδύναμα κέντρα. Ιδιαίτερα η ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα ιατρικής αισθητικής παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς τα αποτελέσματα που προσφέρουν θεωρούνται από το καταναλωτικό κοινό, ως περισσότερο «χειροπιαστά». 


Οι κυριότεροι προμηθευτές των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής είναι οι επιχειρήσεις που τα προμηθεύουν με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα καλλυντικά που απαιτούνται για τις θεραπείες. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο αριθμός των εταιρειών που είτε εισάγουν και εμπορεύονται, είτε απλά εμπορεύονται τα εν λόγω προϊόντα είναι σχετικά μεγάλος. Η διαπραγματευτική τους δύναμη επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος και τη «δύναμη» του κέντρου αδυνατίσματος, με αποτέλεσμα οι μεγάλες αλυσίδες να πετυχαίνουν ευνοϊκότερους όρους συναλλαγής, σε σχέση με τα μικρά μεμονωμένα κέντρα. Επιπλέον σημειώνεται ότι, τα μεγάλα πολυδύναμα κέντρα αγοράζουν κάποιες φορές το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζονται απευθείας από εταιρείες του εξωτερικού.
Παράλληλα στους προμηθευτές του κλάδου συμπεριλαμβάνεται και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στα πολυδύναμα κέντρα, όπως είναι οι διαιτολόγοι και οι αισθητικοί. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων προέρχεται από το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, από τα ΤΕΙ Αισθητικής και από διάφορες ιδιωτικές σχολές. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός συνδικαλισμού στα εν λόγω επαγγέλματα είναι περιορισμένος.


Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής απευθύνονται σε τελικούς μεμονωμένους καταναλωτές, η διαπραγματευτική δύναμη των τελευταίων θεωρείται περιορισμένη. Ιδιαίτερα οι περιστασιακοί πελάτες, βαδίζουν συνήθως βάσει τιμοκαταλόγου. Παρόλα αυτά, η καλή τους γνώση γύρω από την αγορά μπορεί να τους οδηγήσει στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας χρέωσης για τις δικές τους ανάγκες, δεδομένου ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που προσφέρει πανομοιότυπες υπηρεσίες. Μεγαλύτερη δύναμη μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν οι τακτικοί πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται το κέντρο σε συστηματική βάση και μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις και πρόσθετες παροχές. Σημειώνεται επιπλέον ότι, όπως και στην περίπτωση της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών, όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του κέντρου τόσο περισσότερο περιορίζεται η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών.


Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον κλάδο δραστηριοποιείται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός εταιρειών, με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος ανταγωνισμός να είναι υψηλός. Οι επιχειρήσεις, προσπαθώντας να εδραιώσουν την παρουσία τους στην αγορά, καταφεύγουν στην παροχή εκπτώσεων, δώρων και πρόσθετων προγραμμάτων στους πελάτες τους, ενώ προσφέρουν και τη δυνατότητα αποπληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών με άτοκες μηνιαίες δόσεις. Στα πλαίσια αυτά οι επιχειρήσεις οδηγούνται στη διαφημιστική προβολή του σήματός τους και τον υπηρεσιών που προσφέρουν, με τις μεγαλύτερες εταιρείες να δαπανούν σημαντικά ποσά για αυτό το σκοπό.

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός εντείνεται ακόμα περισσότερο και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που θεωρούνται υποκατάστατες των υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, όπως είναι τα spa centers, τα γυμναστήρια, τα διατροφολογικά κέντρα, οι επιχειρήσεις διανομής γευμάτων διαίτης, τα κέντρα ιατρικής αισθητικής κ.α.

Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου - Γενικά

Ο κλάδος των υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής είναι ένας από τους νεότερους σχετικά κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται πριν από περίπου 50 χρόνια. 

Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρού μεγέθους, οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων, ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι έντονος. 

Παρόλα αυτά, ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου παραμένει υψηλός, με τις μεγάλες αλυσίδες να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Όμως, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς τα μικρά κέντρα αδυνατίσματος αποσπούν τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. 

Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και ο περιορισμός του αριθμού των μεγάλων αλυσίδων κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής από το 2002 και μετά, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να στραφούν σε μικρότερα κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους.   

Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP


Η Αγορά

Η εγχώρια αγορά των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και το 2002. Από το 2003 μέχρι και το 2006 η πορεία ήταν πτωτική γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσπιστία που δημιουργήθηκε στο καταναλωτικό κοινό μετά το κλείσιμο αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου. Το 2007 ο κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία και συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η εξεταζόμενη αγορά ανήλθε σε €185 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι το 53% της εξεταζόμενης αγοράς για το 2007 αποτέλεσαν οι υπηρεσίες αδυνατίσματος και το υπόλοιπο 47% αφορούσε υπηρεσίες αισθητικής. Επιπλέον, σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς η ανοδική αυτή πορεία του κλάδου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.


Παρά το γεγονός ότι στο κλάδο δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση σε αυτόν, με τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες να αποσπούν από κοινού το 80% περίπου της εγχώριας αγοράς για το 2007. 

Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Η Προσφορά Υπηρεσιών στον Κλάδο

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου κλάδου είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Ο αριθμός των μεγάλων αλυσίδων παροχής υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής είναι περιορισμένος, με τα κέντα «New Day» και «Πρίνου» να αποτελούν τις πιο μεγάλες αλυσίδες του κλάδου, βάσει αριθμού καταστημάτων. Παράλληλα, σε επίπεδο μεριδίων ο κλάδος παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση, καθώς ελέγχεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.

Οι έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στο κλάδο, ωθούν αρκετές επιχειρήσεις στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα προκείμενου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Επιπλέον, για να αντεπεξέλθουν στον υψηλό ανταγωνισμό πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στη διάθεση πακέτων προσφορών με ειδικές εκπτώσεις, πρόσθετες παροχές και δώρα, προκειμένου να προσελκύσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Παράλληλα, η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών με άτοκες δόσεις αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους τρόπους πληρωμής στον εξεταζόμενο κλάδο, γίνεται δε αποδεκτός από ένα σημαντικό αριθμό πελατών και επιβάλλεται από τον ανταγωνισμό.


Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται ακόμα περισσότερο και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που θεωρούνται υποκατάστατες των υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, όπως είναι τα spa centers, τα γυμναστήρια, τα διατροφολογικά κέντρα, οι επιχειρήσεις διανομής γευμάτων διαίτης, τα κέντρα ιατρικής αισθητικής κ.α.

 Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Η Ζήτηση των Υπηρεσιών του Κλάδου

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προσδιορισμού της ζήτησης των υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής είναι το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τιμή διάθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του κλάδου χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση κυρίως για τις υπηρεσίες αδυνατίσματος μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εντείνεται δε ακόμα περισσότερο η ζήτησή τους το δίμηνο Μάϊος-Ιούνιος.

Παράλληλα, σημαντική επίδραση ασκεί η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού και οι μεταβολές του, ενώ η διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών που προσφέρουν επιχειρήσεις του κλάδου κατευθύνει σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση στα διαφημιζόμενα κέντρα αδυνατίσματος και αδυνατίσματος.


Τέλος, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αναγκών των ανθρώπων, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση και για τις εξεταζόμενες υπηρεσίες. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από την ευρύτερη τάση σχετικά με τη σημασία που δίνεται στις μέρες μας σε θέματα εξωτερικής εμφάνισης. 

Πηγή: Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Μια σύνοψη του Κλάδου των Κέντρων Αισθητικής και Αδυνατίσματος

Η παροχή υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ο εν λόγω κλάδος αναπτύχθηκε κυρίως λόγω του ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας καλύψει τις βασικές βιοποριστικές του ανάγκες, άρχισε να περιποιείται όλο και περισσότερο την εξωτερική του εμφάνιση. Σήμερα, δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μικρού μεγέθους οικογενειακές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα πολυδύναμα κέντρα λειτουργούν τμήματα αδυνατίσματος, αισθητικής, γυμναστηρίου, προγραμμάτων διαίτης, ψυχολογικής υποστήριξης και εμπορικά τμήματα πώλησης καλλυντικών.

Παράλληλα, στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν υποκατάστατες υπηρεσίες των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής, μεταξύ των οποίων κέντρα ιατρικής αισθητικής, γυμναστήρια, κέντρα διαιτολογικής υποστήριξης, επιχειρήσεις διανομής γευμάτων διαίτης κ.α. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης.


Όσον αφορά την επέκταση του δικτύου καταστημάτων των κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής, αυτή επιτυγχάνεται συχνά με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising).  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του κλάδου διακρίνονται ανάλογα με το αν έχουν υπό τον άμεσο έλεγχό τους τα καταστήματά που διατηρούν, αν τα καταστήματά τους αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις με αυτόνομη νομική μορφή ή αν ορισμένα από τα καταστήματά τους λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης και άλλα ελέγχονται από τη δικαιοπάροχο εταιρεία. 

Πηγή:Περίληψη Κλαδικής Μελέτης ICAP

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Η κρίση «ξεθωριάζει» τον λαμπερό κόσμο της αγοράς καλλυντικών

Άρθρο του Βασίλη Γαλάνη (*)
vasgalanis@gmail.com

(*) Ο Βασίλης Γαλάνης, είναι Marketing Consultant, Καθηγητής, Συγγραφέας,  Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων και Σύμβουλος Διοικητικών Συμβουλίων, διακεκριμένων εταιριών από τους κλάδους Καλλυντικών και Καλλωπισμού.

Πτωτική τάση καταγράφεται στις πωλήσεις καλλυντικών με βάση την πρόσφατη έρευνα της ICAP, ενώ ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari για την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων.


«Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Focus Bari, όσο και τα ευρήματα της 15ης  κλαδικής μελέτης της ICAP για την αγορά των καλλυντικών, από μόνα τους και συνδυαστικά, αναδεικνύουν την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής Marketing από τις επιχειρήσεις του κλάδου και μιας νέας στρατηγικής Επικοινωνίας, προκειμένου να προσεγγίσουν με επιτυχία το νέο καταναλωτή, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί, δεδομένου ότι η κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαφαίνεται ότι θα διαρκέσει περισσότερο»


Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την εγχώρια αγορά καλλυντικών, η οποία έχει υποστεί της επιπτώσεις της κρίσης και των παρελκόμενων προβλημάτων. Μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εισαγωγικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα κανάλια διανομής, εφόσον η έλλειψη ρευστότητας, και το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί στις εισαγωγές, επιδεινώνει τα προβλήματα. Στο νέο σκηνικό που δημιουργείται, προστίθενται και οι περικοπές δαπανών από την πλευρά των καταναλωτών και οι  περικοπές εξόδων των νοικοκυριών λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari, η οποία αγγίζει το 59,5% σε ότι αφορά τα Καλλυντικά. Οι πραγματικοί λόγοι της μείωσης, σύμφωνα πάντα με την ίδια αξιόπιστη έρευνα της Focus Bari, αποδίδονται στην πραγματική μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, σε ποσοστό 83,6%. Επιπλέον το 16,4 % των καταναλωτών, στην παραπάνω έρευνα, δηλώνει ότι περιορίζει τα έξοδά του προληπτικά, γιατί φοβούνται τα χειρότερα. Όπως αποτυπώνονται οι προθέσεις των καταναλωτών στην έρευνα της Focus Bari, οι καταναλωτές σε ποσοστό 78,9 % επανεξετάζουν τις ανάγκες τους, 65,4% περιορίζονται στα απαραίτητα, και ποσοστό 44,5% προσπαθεί να αποταμιεύσει προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εποχής.

«Ως προς τις αγορές τους, οι πολίτες έχουν γίνει πολύ πιο «διερευνητικοί» σε σχέση με το παρελθόν, αναζητώντας προϊόντα στα οποία παρέχονται καλύτερες τιμές, εκπτώσεις και προσφορές. Τα Private Labels γίνονται ακόμα πιο δημοφιλή ενώ και μεταξύ των επώνυμων προϊόντων φαίνεται να αυξάνεται το κοινό που κατευθύνεται στις πιο οικονομικές επιλογές», επισημαίνεται στην έρευνα της Focus Bari. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ίδια έρευνα, οι καταναλωτές γενικότερα σε ποσοστό 75,9% αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις, 65,8% πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, 56,3% προτιμούν τα Private Labels, 50,8% στρέφονται στα εκπτωτικά κουπόνια, 49,2% στρέφεται σε πιο οικονομικές μάρκες και 35% περίπου κατευθύνεται στις on line αγορές. «Υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, η εργασία,  η αποταμίευση, η οικογένεια και η υγεία, αποτελούν τους κυριότερους τομείς στους οποίους δίνεται  προτεραιότητα» από την οπτική των
καταναλωτών στην ιδιαίτερα σημαντική έρευνα της Focus Bari.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας της Focus Bari, όσο και τα ευρήματα της πρόσφατης κλαδικής μελέτης της ICAP, από μόνα τους και συνδυαστικά, αναδεικνύουν την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής Marketing από τις επιχειρήσεις του κλάδου και μιας νέας στρατηγικής επικοινωνίας, προκειμένου να προσεγγίσουν με επιτυχία το νέο καταναλωτή, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί, δεδομένου ότι η κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαφαίνεται ότι θα διαρκέσει περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό 72% των ελλήνων καταναλωτών εκτιμά ότι η κρίση και ότι αυτή συνεπάγεται,  θα διαρκέσει και πέραν του 2013.

Για να επανέλθω, όμως στα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της ICAP, μείζον ζήτημα είναι η πτώση της τάξης του 20%, στις πωλήσεις καλλυντικών κατά τη διετία 2010 – 2011, που φωτογραφίζει την τάση. Όπως επισημαίνεται στην 15η κλαδική μελέτη της ICAP, η βαθιά ύφεση που βιώνει η χώρα μας, έχει επηρεάσει αρνητικά την αγορά του κλάδου, και οι εκτιμήσεις  προβλέπουν περεταίρω συρρίκνωση. Όπως φωτογραφίζεται από την συγκεκριμένη έρευνα, οι εταιρείες παραγωγής ή / και εισαγωγής καλλυντικών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη ζήτηση και να «συγκρατήσουν» τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν συνεχώς νέα προϊόντα με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών, ενώ παράλληλα «ωθούνται» στην παροχή εκπτώσεων, προσφορών κ.ά. Οι προοπτικές, σε μια αγορά που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και πληθώρα προϊόντων και εμπορικών σημάτων, παρόλα αυτά καταγράφονται πτωτικές. Στον κλάδο, δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, τόσο παραγωγικών όσο και εισαγωγικών, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες καλλυντικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ICAP, οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου απέσπασαν συνολικά μερίδιο της τάξης του 65% επί της συνολικής αγοράς το 2011, ενώ το ποσοστό των τριώνμεγαλύτερων εταιρειών εκτιμάται στο 35% περίπου.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, σημειώνεται ότι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών, καλύπτοντας το 49,4% των συνολικών πωλήσεων, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 33%., τα προιόντα Μακιγιάζ με ποσοστό 9,5% και ποσοστό 8% τα Αρωματικά.
Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι καλύπτει το 49% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών και ακολουθεί το κανάλι της επιλεκτικής διανομής με ποσοστό 20%. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος λόγω και της υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτουν τα προϊόντα τους στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τα σούπερ-μάρκετ για την αγορά ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, λόγω της ευκολίας πρόσβασης και της προσιτής τιμής, αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 47 επιχειρήσεων παραγωγής ή / και εισαγωγής καλλυντικών προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 6,85% το 2011/10, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν αύξηση 31% την ίδια περίοδο. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν το 2011 κατά 34% περίπου, ενώ μείωση παρουσίασαν και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (κατά 14,6%).
Οι συνολικές πωλήσεις των 47 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 5,7% το 2011/10, το δε μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 6,7%. Παρ΄ όλα αυτά το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 58%, λόγω της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 10,5%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησαν στην εμφάνιση καθαρών κερδών το 2011, ενώ το 2010 το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 32% περίπου.

Συμπερασματικά, θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι η ελληνική αγορά, δεν πρόκειται να αποδώσει κάτι ορατό στο βραχυπρόθεσμο διάστημα σε επίπεδο τζίρου και κερδών. Η «διείσδυση στο καλάθι του καταναλωτή» απαιτεί ψυχραιμία, υπομονή και κυρίως σωστό στρατηγικό σχεδιασμό. Το σίγουρο είναι ότι στον κλάδο, δρομολογούνται εξελίξεις, ανακατανομή μεριδίων και γενικότερα πόλεμος μεριδίων αγοράς, εφόσον η προβλεπόμενη ανάπτυξη μπορεί να προέλθει σε ότι αφορά την εγχώρια αγορά, από την απόσπαση μεριδίων των ανταγωνιστών.

Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail vasgalanis@gmail.com 
Mobile: 698 055 8496

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Γυναίκες στα πρόθυρα…οικονομικής κρίσης.Τι αλλάζει στα κέντρα αισθητικής.


Άρθρο του Βασίλη Γαλάνη (*)
vasgalanis@gmail.com

Γυναίκες στα πρόθυρα…οικονομικής κρίσης.


Τι θα αλλάξει στην καταναλωτική τους συμπεριφορά και ποια θα είναι τα καινούργια «trends» εν όψει της κρίσης;Η τρέχουσα οικονομική κρίση, ενδεχομένως να είναι η σοβαρότερη, που έχει εμφανιστεί μετά τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και για το λόγο αυτό, οι αναλυτές δυσκολεύονται να την ερμηνεύσουν και να κάνουν προβλέψεις για τη διάρκειά της. Τελικά αποδείχθηκε ότι η τρέχουσα κρίση, δεν είναι ψυχολογική και τελικά έχει ήδη μεγαλύτερη διάρκεια, από εκείνη που είχε προβλεφθεί αρχικά.
Τι θα αλλάξει η οικονομική κρίση λοιπόν στην καταναλωτική συμπεριφορά των γυναικών, και πως θα επηρεάσει τα κριτήρια επιλογής ινστιτούτων καλλωπισμού καια αισθητικής και brands καλλυντικών;

Μια ερώτηση σημαντική και ιδιαίτερης αξίας εκατομμυρίων euro, αν αθροίσουμε την αξία, της ετήσιας κατανάλωσης υπηρεσιών καλλωπισμού και καλλυντικών για το 2013. Το σίγουρο είναι ότι για πολλά ινστιτούτα αισθητικής και πολλά brands καλλυντικών, το 2013 δεν θα είναι όπως το 2012, και αυτό γιατί οι καταναλωτικές τάσεις μεταβάλλονται, κάτω από το καθεστώς της οικονομικής κρίσης.

Προβλέπεται κάτω από τις επιδράσεις της κρίσης, να ενισχυθούν οι φθηνότερες μάρκες / υπηρεσίες, τόσο στο χώρο του καλλωπισμού, όσο και στον κλάδο των καλλυντικών.
Ιδιαίτερα για τα καλλυντικά, η καταναλωτική προτίμηση θα στραφεί από το κανάλι της επιλεκτικής διανομής περισσότερο στο κανάλι της μαζικής διανομής και στα φαρμακεία. Για τις υπηρεσίες καλλωπισμού και αισθητικής, κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν οι έξυπνες και καλά σχεδιασμένες προωθητικές κινήσεις, οι έξυπνες προσφορές και σίγουρα θα ευνοηθούν κέντρα αισθητικής και καλλωπισμού, που διαθέτουν παρουσία στο internet, μέσω web site, εφόσον παρουσιάζεται και στη χώρα μας, μια μεγάλη στροφή των καταναλωτών για αγορά φθηνότερων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω του internet.

Η μείωση στην συχνότητα αγοράς υπηρεσιών στον κλάδο του καλλωπισμού, θα είναι μια δεύτερη μεγάλη επίπτωση, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες καθαρισμού, ενυδάτωσης, αποτρίχωσης, μακιγιάζ, κ.α. Οι καταναλώτριες θα εμφανίσουν μικρότερη συχνότητα αγοράς και μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης αυτών των υπηρεσιών, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις. Για τον κλάδο του καλλωπισμού και για τα κέντρα αισθητικής, μια μεγάλη ευκαιρία, θα είναι να «αντικαταστήσουν» την απώλεια εσόδων από την παροχή υπηρεσιών, με αύξηση εσόδων από την πώληση επαγγελματικών καλλυντικών. Για τις υπηρεσίες ενός κέντρου αισθητικής, οι καταναλωτές θα χρειάζονται πλέον περισσότερη υπενθύμιση και "πίεση" για κατεύθυνση στα σημεία αγοράς. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί περισσότερη διαφήμιση, προώθηση και ενέργειες promotion γενικότερα.

Η αγορά μικρότερων προγραμμάτων, θα είναι μια επόμενη επίπτωση, επομένως τα κέντρα αισθητικής θα πρέπει να σχεδιάσουν, μικρότερες θεραπείες για το ινστιτούτο, σε όλες τις παροχές τους και πιο ευέλικτα προγράμματα, αδυνατίσματος, κυτταρίτιδας, αποτρίχωσης, ειδικών θεραπειών αντιγήρανσης κ.α. έτσι ώστε αυτές να είναι πιο προσιτές. Δηλαδή ως προς το σχεδιασμό του marketing, θα απαιτηθούν τροποποιήσεις σε όλα τα στοιχεία του μίγματος, δηλαδή πακέτο υπηρεσιών, τιμολογιακή πολιτική, επικοινωνίας, κ.α.  Σε πλεονεκτικότερη θέση θα βρεθούν, κέντρα αισθητικής που διαθέτουν τεχνολογία και ικανότητα να προωθούν ευέλικτα προγράμματα υπηρεσιών με παράλληλη χρήση επαγγελματικών καλλυντικών για χρήση στο σπίτι.
Τα κέντρα αισθητικής που από άποψη positioning, απευθύνονταν σε χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά target group, θα πληγούν οικονομικά αμεσότερα με μείωση του τζίρου τους σταδιακά, ειδικά αν δεν εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα marketing. Αντίθετα κέντρα αισθητικής, που κατάφεραν να απευθυνθούν σε πελάτισσες μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας, θα πληγούν λιγότερο.
Το marketing και η διαφήμιση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως, είναι το κυρίαρχο στοιχείο για την επιβίωση των κέντρων αισθητικής και των μονάδων καλλωπισμού.

(*) Ο Βασίλης Γαλάνης, είναι Σύμβουλος Marketing, Οργανωτής και Εκπαιδευτής Προσωπικού πολλών Κέντρων Αισθητικής Πανελλαδικά, Συγγραφέας & Καθηγητής.


Βασίλειος Γαλάνης
Marketing Consultant - Καθηγητής - Συγγραφέας
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Info:
e-mail vasgalanis@gmail.com 
Mobile698 055 8496