Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Social Media - Μια επένδυση που επιστρέφεται

Τα Κέντρα Αισθητικής και οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ιατρικής Αισθητικής και του κλάδου καλλωπισμού, θα πρέπει με επαγγελματικό τρόπο να ενσωματώσουν τα Social Media στις πρακτικές τους, εφόσον αποτελούν όχι μόνο ένα αποτελεσματικό και ισχυρό εργαλείο προβολής, αλλά και το μέσο για να εμπλέξουμε τα μέλη μας σε μια ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από τα Social Media τα Κέντρα Αισθητικής έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση των πελατών τους και μπορούν με ακρίβεια να κατευθύνουν την επικοινωνία τους σε αυτά. Η πληροφορία στα Social media, ως on line επικοινωνία είναι προσβάσιμη, ορατή και μόνιμη. 

Αδιαμφισβήτητα η διαφήμιση από στόμα σε στόμα είναι μια αποτελεσματική μορφή προώθησης και τα τα Social Media παρέχουν μια σύγχρονη πλατφόρμα για άλλες μορφές αλλά και για αυτό τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Επιπλέον μια τέτοια αλληλεπίδραση μπορεί να επηρεάσει και να πολλαπλασιάσει τα οφέλη μέσα από τα Social Media. Για παράδειγμα, η δυνατότητα του Πριν & Μετά ή του Real Time δεν είναι απλά μια δυνατότητα για posting αλλά μια εξαιρετική δυνατότητα τα μέλη της κοινότητας να μάθουν τις εμπειρίες άλλων πελατών, αλλά και το Κέντρο Αισθητικής να γνωρίσει τα αισθήματα των δυνητικών πελατών του σε σχέση με τις υπηρεσίες του και φυσικά να προσελκύσει υποψήφιους πελάτες.

Συμπερασματικά με το κατάλληλο περιεχόμενο, ο προσανατολισμός ενός Κέντρου Αισθητικής στα Social Media, είναι μια επένδυση που επιστρέφεται.

Δείτε περισσότερα και στο άρθρο για τη Σωστή Στρατηγική ενός Κέντρου Αισθητικής στα Social Media εδώ:
https://beautytherapymanagement.blogspot.com/2019/01/social-media.html

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βασίλειος Γαλάνης
Σύμβουλος Marketing, Καθηγητής - Συγγραφέας,
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων
Κιν.: 6980 558 496
e-mail: vasgalanis@gmail.com